Czy przydatne?

Co to jest Erystyka

Co oznacza ERYSTYKA: sztuka dyskutowania (znana już w starożytnej Grecji, na przykład dzięki dialogom Platona, w XIX w. filozofii A. Schopenhauera, w XX w. T. Kotarbińskiego O sposobach prowadzenia sporów); e. to sztuka przekonywania (rejestrująca i porządkująca wiadomości, wykorzystująca chwyty stylistyczne, które można efektywnie użytkować w celu przekonania przeciwnika o słuszności własnych poglądów), zamiany argumentów (logicznych, emocjonalnych, metaforycznych), uzgadniania stanowisk w trakcie prowadzenia negocjacji (dla uzyskania zgody, consensusu), na przykład porady pedagogicznej z uczniami, w życiu polit., pomiędzy związkami zawod. a rządem, w trakcie seminarium czy sesji naukowej. W e. wykorzystuje się słownictwo typu: myślę, uważam, moim zdaniem, jestem przekonany, uważam iż, proponuję, wnioskuję, postuluję, nie podzielam pana recenzji, mam zastrzeżenia

Czym jest erystyka znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eucken Rudolf:
Co znaczy uniwersytetów w Bazylei i Jenie, laureat lit. Nagrody Nobla (1908). Artysta koncepcji nazwanej etycznym aktywizmem, gdzie przeciwstawiał się zarówno pozytywizmowi, jak i teorii ewolucji w filozofii erystyka.
Wyraz Ewolucjonizm:
Co znaczy się do teorii Ch. Darwina w biologii i nawiązujących do darwinizmu mechanizmów filoz., analizujących mechanizmy rozwojowe zachodzące w społeczeństwie, historii i kulturze. Syntezą darwinizmu i erystyka.
Wyraz Erynie:
Co znaczy Alekto - gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera - nienawiści. W obawie i dla obłaskawienia ich nazywane także Eumenidami (gr. eumenides - życzliwe), w mit. rzym. zwane Furiami. E. wyobrażano jako postacie erystyka.
Wyraz Epeisodion:
Co znaczy antycznym część przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami chóru erystyka.
Wyraz Empire:
Co znaczy późnego klasycyzmu, rozwijająca się w momencie panowania Napoleona I (1804-15) zw. stylem cesarstwa. E. trwał do lat 30. XIX w., wywarł mocny wpływ na sztukę w całej Europie, szczególnie na erystyka.