Czy przydatne?

Co to jest Erystyka

Co oznacza ERYSTYKA: sztuka dyskutowania (znana już w starożytnej Grecji, na przykład dzięki dialogom Platona, w XIX w. filozofii A. Schopenhauera, w XX w. T. Kotarbińskiego O sposobach prowadzenia sporów); e. to sztuka przekonywania (rejestrująca i porządkująca wiadomości, wykorzystująca chwyty stylistyczne, które można efektywnie użytkować w celu przekonania przeciwnika o słuszności własnych poglądów), zamiany argumentów (logicznych, emocjonalnych, metaforycznych), uzgadniania stanowisk w trakcie prowadzenia negocjacji (dla uzyskania zgody, consensusu), na przykład porady pedagogicznej z uczniami, w życiu polit., pomiędzy związkami zawod. a rządem, w trakcie seminarium czy sesji naukowej. W e. wykorzystuje się słownictwo typu: myślę, uważam, moim zdaniem, jestem przekonany, uważam iż, proponuję, wnioskuję, postuluję, nie podzielam pana recenzji, mam zastrzeżenia

Czym jest erystyka znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Emblemat:
Co znaczy obrazu; gatunek rozwijający się w XVI-XVII w., kiedy to jako osobna tematyka sztuki uformowała się emblematyka; potem etapowo zanikający. Na formę e. składały się: 1) inskrypcja, napis, krótka erystyka.
Wyraz Ekslibris:
Co znaczy z elementami grafiki i wkomponowanym nazwiskiem albo inicjałem właściciela; symbol własności książki umieszczony na wewnętrznej stronie okładek. Pierwszy znany e. w formie fajansowej tabliczki erystyka.
Wyraz Epitet:
Co znaczy rzeczownika, przeważnie przymiotnik, na przykład ciemna noc (e. przymiotnikowy), imiesłów, na przykład wschodzące słońce (e. imiesłowowy) albo inny rzeczownik przyłączony poprzez apozycje, na erystyka.
Wyraz Emaus:
Co znaczy średniowiecznego dialogu, którego temat nawiązywał do bibl. rozmowy Chrystusa z wędrowcami zmierzającymi z Jerozolimy do Emaus. Odpowiednio z dominującym w tej epoce światopoglądem alegoryczna erystyka.
Wyraz Eurypides:
Co znaczy uczeń sofistów, którego sztuki stały się obiektem rozważań etycznych i socjalnych; artysta tragedii psychol.; jako pierwszy uczynił ludzki charakter tematem studiów. Unowocześnił dramat ograniczając erystyka.