Czy przydatne?

Co to jest Erynie

Co oznacza ERYNIE: boginie zemsty: Alekto - gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera - nienawiści. W obawie i dla obłaskawienia ich nazywane także Eumenidami (gr. eumenides - życzliwe), w mit. rzym. zwane Furiami. E. wyobrażano jako postacie ze skrzydłami, z wężami w rozwianych włosach i pochodnią albo biczem w ręku. Strzegły sprawiedliwości, a swe ofiary ścigały nawet po zgonu

Czym jest Erynie znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epigraf:
Co znaczy średniowieczu napis umieszczany na grobowcu, pomniku, budowli. W późniejszych czasach krótki wiersz, fragment utworu lit., myśl umieszczana poprzez autora najpierw dzieła, na przykład Romantyczność A erynie.
Wyraz Epikur:
Co znaczy materialista; w Atenach prowadził swoją szkołę, założoną w pobliżu gaju Akademosa. E. był wyznawcą atomistycznej teorii Demokryta, głoszącej, iż cały świat złożona jest z atomów; twierdził, iż erynie.
Wyraz Eksklamacja:
Co znaczy wykrzyknikowe, wtrącone w tok wypowiedzi, wyrażające emocjonalne zaangażowanie mówiącego. E. może mieć postać elipsy, apostrofy, pytania retorycznego, na przykład J. Słowackiego Beniowski: I pomyśl erynie.
Wyraz Elitis Odiseas, Właśc. O. Alepudelis:
Co znaczy Nagrody Nobla (1979). W młodości długo przebywał we Francji, gdzie zaprzyjaźnił się z ogromnymi malarzami i pisarzami (Picasso, Chagall, Eluard, Tzara). Przedstawiciel pokolenia buntu przeciw erynie.
Wyraz El Greco, Właśc. Dominikos Theotokopulos:
Co znaczy pochodzenia gr. Młodość spędził na Krecie, gdzie praktykował malując ikony. W dalszym ciągu przebywał w Wenecji i w Rzymie; najprawdopodobniej był uczniem Tycjana. W 1575 r. przeniósł się do erynie.