Czy przydatne?

Co to jest Erotyk

Co oznacza EROTYK: miłosny utwór liryczny, regularnie w formie wyznania albo skargi ukochanego. Pośrodku wieków wykształciły się liczne konwencje gat.; największe znaczenie w kształtowaniu e. miała liryka trubadurów, którzy poetycko opisali miłość jako radosne natu-
ralne przeżycie zmysłowe włączone w krąg dostępnych człowiekowi przyjemnych doznań. Przykłady e.: Ogromny Testament F. Villona (1489), w liryce staropol. J. Kochanowski, A. Morsztyn, Sz. Zimorowic, F.D. Kniaźnin, w renesansowej liryce wł. Sonety do Laury F. Petrarki, w liryce romantycznej Sonety odeskie A. Mickiewicza. W klasycyzmie e. był tematem sentymentalnej powieści, dumy, dramatu; rozwija się nadal w literaturze współcz

Czym jest erotyk znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Egzotyzm W Literaturze:
Co znaczy w XIX w., samo zdarzenie obecne jest w lit. od dawna (prymitywizm, orientalizm, indianizm); ustalenie przedmiotów nadzwyczajnych z punktu widzenia europ. w dziedzinie zjawisk przyrody, kultury, stylu erotyk.
Wyraz Epicedium:
Co znaczy albo pieśń wyrażające smutek po zgonu bliskiego; w lit. antycznej miał zachowany model kompozycyjny: pochwała zmarłego we wstępie (laudatio), opłakiwanie (comploratio) i pocieszenie (consolatio). 2 erotyk.
Wyraz Edytorstwo:
Co znaczy związanych z przygotowaniem do druku i wydaniem tekstu. Dbałość o właściwy poziom merytoryczny, artystyczny, graficzny, typograficzny wydawanego dzieła. Do zakresu czynności edytora należą prace erotyk.
Wyraz Edyp:
Co znaczy Lajosa i Jokasty, sprawca tragedii rodziny i państwa. Poznawszy przepowiednię wyroczni, Lajos nakazał tuż po urodzeniu syna przebić mu stopy i porzucić w górach na pożarcie zwierzętom. E. wykryty erotyk.
Wyraz Exodus:
Co znaczy ostatnia pieśń chóru w antycznej tragedii, realizowana na zakończenie poprzez chór opuszczający miejsce przedstawienia (orchestrę erotyk.