Czy przydatne?

Co to jest Max Ernst

Co oznacza ERNST MAX: niem. rysownik, grafik, rzeźbiarz i pisarz, przedstawiciel i jeden z artystów surrealizmu. Z wykształcenia filozof i psycholog, od wczesnej młodości pasjonował się rysunkiem i malarstwem. Po I wojnie światowej zajął się w Niemczech, a potem we Francji działalnością artystyczną. Z H. Arpem tworzyli ruch dadaistyczny. Stosował i tworzył nowe techniki: frottage; collage. Fascynowało go zgłębianie nieświadomości, odkrywanie zakrytej rzeczywistości elementów, na przykład w Historii naturalnej. Stosował także metodę dekalkomanii uzyskując niespodziewane efekty na przykład poprzez położenie na obrazie mokrej powierzchni szyby albo ręcznego odciskania plam barwnych na papierze czy płótnie, na przykład Colorado River, Europa po deszczu. W okresie II wojny światowej z A. Bretonem i M. Duchampem w Stanach Zjednoczonych wydawał czasopismo "V V V"; w 1953 r. powrócił do Francji. E. był jednym z najaktywniejszych twórców swoich czasów: jego twórczość łączyła efekty niezwykłej wyobraźni i bogactwa skojarzeń, ogromną kulturę artystyczną, ciągłe poszukiwanie możliwości plastycznych i inwencję techniczną; wywarła mocny wpływ na awangardę XX w. i przemiany w sztuce współcz

Czym jest Ernst Max znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Empireum:
Co znaczy najwyższa sfera nieba w starożytnej i średniowiecznej kosmologii; sfera ognia i światła, miejsce uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei. W lit. e. pojawiło się w Boskiej Komedii A. Dantego ernst max.
Wyraz Epanadiploza:
Co znaczy bazuje na powtórzeniu tego samego wyrazu albo zwrotu najpierw i końcu zdania albo wypowiedzenia, na przykład Towarzystwo uwielbiało wspólne podróże, a wszyscy mówili o nich wspaniałe towarzystwo ernst max.
Wyraz Egzegeza:
Co znaczy określenie sensu tekstu; klasyczna sposób odczytywania tekstów przez krytykę tekstualną, lit., hist.; ma wykorzystanie w biblistyce przy powstawaniu interpretacji i komentarzy tekstów Biblii ernst max.
Wyraz Epitet:
Co znaczy rzeczownika, przeważnie przymiotnik, na przykład ciemna noc (e. przymiotnikowy), imiesłów, na przykład wschodzące słońce (e. imiesłowowy) albo inny rzeczownik przyłączony poprzez apozycje, na ernst max.
Wyraz Etos:
Co znaczy człowieka, charakter, zwyczaj, kryteria, ideały, zespół wartości; relacja do innych ludzi, styl życia. Ustala ogólną orientację danej kultury, przyjętą hierarchię wartości wynikającą z ludzkich ernst max.