Czy przydatne?

Co to jest Epos

Co oznacza EPOS: rozbudowany utwór epicki, wierszowany (zw. in. epopeją), opiewający legendarne albo bohaterskie gesty bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla narodu; fundamentalny gatunek epiki aż do narodzin powieści. E. ukształtował się w kręgu kultury śródziemnomorskiej w starożytnej Grecji
(IX-VIII w. przed naszą erą); autorem pierwszych e.: Iliady i Odysei jest Homer, pisarz tradycji ustnej ( aojdowie). Wskaźnikami tych e. są: styl formularny, operujący szeregiem gotowych formułek, stale się powtarzających, o tonacji patetycznej, znajomość mitu trojańskiego, bogactwo epitetów ozdobnych na przykład pisarz wybierał ten, który najlepiej wypełniał miarę wierszową, heksametr); porównania homeryckie; narrator wszechwiedzący i obiektywny, zachowujący dystans wobec opowiadanych zdarzeń; epicki, rozlewny tok narracji, bogaty w epizody (dwa główne to: gniew Achillesa w Iliadzie i powrót Odysa do Itaki). Struktura fabularna e. homeryckich jest paralelna: z jednej strony to świat bogów, z drugiej świat bohaterów, w Iliadzie świat wojny, ognia, bitew, świat mężczyzn, pojedynków rycerzy pod murami oblężonej Troi, w Odysei z kolei świat pokoju, żeglugi morskiej, przygód, baśni, kobiet, świat gościnności. Kompozycja e. (architektonika) kunsztowna, symetryczna: po 24 pieśni w Iliadzie i Odysei; ujawniający własną obecność narrator w prośbie o natchnienie, w inwokacji skierowanej do Muz, odkrywa kluczowy temat: w Iliadzie gniew Achillesa i jego zgubne skutki; w Odysei z kolei powrót Odysa spod Troi do Itaki, do domu rodzinnego, do żony Penelopy i syna Telemacha. E. gr. inspirował lit. rzym., na przykład Wergiliusza, autora Eneidy, Lukana, autora Farsalii. E. znane z kręgu kultury Wschodu: w Babilonii Gilgamesz, w Chinach Szy-cing zgromadzone poprzez Konfucjusza, w Indiach Ramajana, w Persji Szach-name Firdausiego. Europ. średniowiecze stworzyło odmiany: e. rycerski, na przykład staroangielski cykl o Królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, staroislandzkie sagi, franc. pieśń bohaterską Pieśń o Rolandzie ( chansons de geste), i staroruskie Wyraz o wyprawie Igora czy e. ludowy, nawiązujący do folkloru, na przykład ros. byliny z dziejów Rusi z XI w., niem. Pieśń o Nibelungach, wł. Boską Komedię Dantego. E. renesansowy: Orland szalony L. Ariosta i Jerozolima wyzwolona T. Tassa, portugalska Luzjada L.D. Camőesa; w XVII w. Raj utracony J. Miltona; w XVIII w. Herodiada Woltera. W XIX w. odmiany e. romantycznego znacząco odbiegają od klasycznego na przykład poemat dygresyjny, powieść poetycka, rapsod

Czym jest epos znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz El Greco, Właśc. Dominikos Theotokopulos:
Co znaczy pochodzenia gr. Młodość spędził na Krecie, gdzie praktykował malując ikony. W dalszym ciągu przebywał w Wenecji i w Rzymie; najprawdopodobniej był uczniem Tycjana. W 1575 r. przeniósł się do epos.
Wyraz Empiryzm:
Co znaczy upowszechniony w XVIII w., wg którego zasadniczym środkiem poznania jest doświadczenie. Jego prekursorem był w XVII w. F. Bacon, który w procesie poznania odrzucał to wszystko, czego nie da się epos.
Wyraz Ermitaż, Sankt Petersburg:
Co znaczy świata. Mieści się w kilku XVIII-wiecznych pałacach (pośród których jest także Pałac Zimowy będący do rewolucji 1917 r. rezydencją carów). Galeria Ermitażu prezentuje rozległą panoramę sztuki epos.
Wyraz Elitis Odiseas, Właśc. O. Alepudelis:
Co znaczy Nagrody Nobla (1979). W młodości długo przebywał we Francji, gdzie zaprzyjaźnił się z ogromnymi malarzami i pisarzami (Picasso, Chagall, Eluard, Tzara). Przedstawiciel pokolenia buntu przeciw epos.
Wyraz Empireum:
Co znaczy najwyższa sfera nieba w starożytnej i średniowiecznej kosmologii; sfera ognia i światła, miejsce uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei. W lit. e. pojawiło się w Boskiej Komedii A. Dantego epos.