Czy przydatne?

Co to jest Literacka Historyczno Epoka

Co oznacza EPOKA HISTORYCZNO-LITERACKA: moment rozwoju literatury odpowiednio z chronologią zjawisk hist.-lit., na przykład antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, międzywojnie, wojna i okupacja, współczesność (po 1956; po 1989)

Czym jest epoka historyczno-literacka znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Egotyzm:
Co znaczy jednostki do podporządkowania wszelkich zainteresowań własnej osobie, nadwrażliwość, subiektywizm, emocjonalizm w odczuwaniu świata, ludzi i siebie; postawa typowa w sentymentalizmie i romantyzmie epoka historyczno-literacka.
Wyraz Emblemat:
Co znaczy obrazu; gatunek rozwijający się w XVI-XVII w., kiedy to jako osobna tematyka sztuki uformowała się emblematyka; potem etapowo zanikający. Na formę e. składały się: 1) inskrypcja, napis, krótka epoka historyczno-literacka.
Wyraz Ekspresja:
Co znaczy wyrażenie przeżyć, uczuć; wyrazistość na przykład gestykulacji, ekspresywny - wyrazisty czyn; 2) w dziele sztuki - umiejętność sugestywnego wyrażania przeżyć, stanów emocjonalnych dzięki środków epoka historyczno-literacka.
Wyraz Eisenstein Siergiej:
Co znaczy filmowy i teatralny, teoretyk i pedagog, klasyk światowego kina. Początkowo eksperymentator teatralny, autor awangardowych inscenizacji (Słuchaj Moskwo, 1923), od 1925 reżyser filmowy. Do epoka historyczno-literacka.
Wyraz Ekspresjonizm:
Co znaczy artystyczny z początku XX w. będący reakcją wobec naturalizmu impresjonistów, wyrażający potrzebę ujawniania uczuć; nawiązywał do nowoczesnego romantyzmu. Jest postawą wyrażającą aprobatę dla epoka historyczno-literacka.