Czy przydatne?

Co to jest Epilog

Co oznacza EPILOG: końcowa część utworu dramatycznego albo epickiego, poświęcona dalszym losom bohaterów (na przykład Niemcy L. Kruczkowskiego); rodzaj przesłania do czytelników, informującego o zamyśle i przeżyciach autora przez wzgląd na dziełem (na przykład Pan Tadeusz A. Mickiewicza); niekiedy także swoisty komentarz do świata przedstawionego albo rzeczywistego (na przykład Balladyna J. Słowackiego). W niektórych dramatach antycznych e. był metodą zwrotu do widowni zawierającą tłumaczenie sensu utworu i zamierzeń jego autora

Czym jest epilog znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epitalamium:
Co znaczy weselna realizowana na cześć nowożeńców; potem wszelakie utwory panegiryczne ( panegiryk) tworzone z okoliczności ślubu. Gatunek ten uprawiali w antyku między innymi Safona, Teokryt, Owidiusz. W lit epilog.
Wyraz Epigonizm:
Co znaczy i naśladowanie szablonowych postaw artystycznych, konwencji, stylu w wypadku, gdy zostały one zanegowane poprzez inne kierunki albo epoki. Epigon - naśladowca utalentowanych poprzedników epilog.
Wyraz Empire:
Co znaczy późnego klasycyzmu, rozwijająca się w momencie panowania Napoleona I (1804-15) zw. stylem cesarstwa. E. trwał do lat 30. XIX w., wywarł mocny wpływ na sztukę w całej Europie, szczególnie na epilog.
Wyraz Epinikion:
Co znaczy cześć zwycięzcy, mający charakter pieśni wykonywanej w trakcie uczty albo w świątyni; w starożytności metodą tą posługiwali się Simonides z Keos i Pindar. W Polsce nawiązywali do niej między innymi J epilog.
Wyraz Eldorado:
Co znaczy zasobna w pokłady złota, poszukiwana poprzez liczne wyprawy z Europy organizowane do Ameryki Płd. Najprawdopodobniej start opowieściom dał obyczaj indiańskiego plemienia Czibczów, którego król epilog.