Czy przydatne?

Co to jest Epikureizm

Co oznacza EPIKUREIZM: kierunek filoz., którego artystą był żyjący w starożytnej Grecji Epikur. Zainteresowania przedstawicieli e. dotyczyły etyki, szczególnie istoty życia szczęśliwego, dlatego artysta idei wskazywał na potrzebę doznawania przyjemności, chociaż pojmował ją nieco inaczej niż przedtem żyjący Arystyp: jako spokój płynący z naturalnej radości życia i zdolność wybierania takich doznań, które nie niosą z powodu cierpień. Pośród przyjemności życia e. bardziej cenił przyjemności ducha, dlatego nieodłącznym składnikiem szczęścia są rozum i sprawiedliwość. Radość ziemską człowieka zakłóca nieuzasadniony lęk przed bogami, którzy szczęśliwi w zaświatach nie myślą o ludziach, niepotrzebna jest także obawa przed śmiercią, jako iż życie pozagrobowe nie istnieje, zgon gdyż także jest rozpadem atomów. Szkoła Epikura przetrwała do IV w. przed naszą erą, a idea uległa niewielkim tylko przemianom pośrodku wieków

Czym jest epikureizm znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Erynie:
Co znaczy Alekto - gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera - nienawiści. W obawie i dla obłaskawienia ich nazywane także Eumenidami (gr. eumenides - życzliwe), w mit. rzym. zwane Furiami. E. wyobrażano jako postacie epikureizm.
Wyraz Empora:
Co znaczy trybuna umieszczona wewnątrz budowli, kościoła, pałacu, wydzielona dla ekipy osób (na przykład w ogromnej sali balowej dla muzyków, chóru; w kościołach na przykład dla chóru, zakonników epikureizm.
Wyraz Eufemizm:
Co znaczy albo zwrot stosowany w celu złagodzenia, omówienia albo także zastąpienia obraźliwie czy dosadnie sformułowanej treści semantycznej sformułowaniem bardziej oględnym, łagodnym, dyplomatycznym, na epikureizm.
Wyraz Esperanto:
Co znaczy najpopularniejszy pośród sztucznie utworzonych jęz. międzynarod.; artystą jest Polak L. Zamenhof (1859-1917, pseudonim dr Esperanto, tzn. mający nadzieję epikureizm.
Wyraz Ecce Homo!:
Co znaczy przedstawiający ubiczowanego Chrystusa, którego żołnierze ubrali w purpurowy płaszcz i koronę cierniową, by szydzić z Niego przed zgromadzonym tłumem Żydów. Słowa Piłata z Pontu o Chrystusie - Oto epikureizm.