Czy przydatne?

Co to jest Epikur

Co oznacza EPIKUR: filozof gr., materialista; w Atenach prowadził swoją szkołę, założoną w pobliżu gaju Akademosa. E. był wyznawcą atomistycznej teorii Demokryta, głoszącej, iż cały świat złożona jest z atomów; twierdził, iż materia jest wieczna i niezniszczalna. W rozważaniach o etyce odwoływał się do hedonistycznych (gr. hedon = przyjemność) idei Arystypa z Kyrene, gdzie eksponował znaczenie spokoju, rozumu i sprawiedliwości. Uważał, iż dążenie człowieka do szczęścia jest najwyższym dobrem, celem życia zaś jest przyjemność. Fundamentem wszystkiego jest w jego naukach rozwaga. Z dorobku myśli filoz. E. zachowały się trzy listy, testament, tak zwany Kluczowe myśli i fragmenty zbioru O naturze. Najwybitniejszym przedstawicielem jego idei w starożytnym Rzymie był Lukrecjusz (I w. przed naszą erą), który w swym eposie filoz. O naturze rzeczy przedstawił istotę epikureizmu. W lit. rzym. epikurejską radość życia opisywał w swych Pieśniach Horacy, potem artysty renesansu, między innymi J.
Kochanowski

Czym jest Epikur znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Egzotyzm W Literaturze:
Co znaczy w XIX w., samo zdarzenie obecne jest w lit. od dawna (prymitywizm, orientalizm, indianizm); ustalenie przedmiotów nadzwyczajnych z punktu widzenia europ. w dziedzinie zjawisk przyrody, kultury, stylu epikur.
Wyraz Ekspresja:
Co znaczy wyrażenie przeżyć, uczuć; wyrazistość na przykład gestykulacji, ekspresywny - wyrazisty czyn; 2) w dziele sztuki - umiejętność sugestywnego wyrażania przeżyć, stanów emocjonalnych dzięki środków epikur.
Wyraz Erotyk:
Co znaczy liryczny, regularnie w formie wyznania albo skargi ukochanego. Pośrodku wieków wykształciły się liczne konwencje gat.; największe znaczenie w kształtowaniu e. miała liryka trubadurów, którzy poetycko epikur.
Wyraz Edyp:
Co znaczy Lajosa i Jokasty, sprawca tragedii rodziny i państwa. Poznawszy przepowiednię wyroczni, Lajos nakazał tuż po urodzeniu syna przebić mu stopy i porzucić w górach na pożarcie zwierzętom. E. wykryty epikur.
Wyraz Eklektyzm:
Co znaczy pojęć bądź tez z różnych kierunków i mechanizmów (zobacz także synkretyzm); w sztukach plastycznych łączenie przedmiotów treściowych albo formalnych zapożyczonych z różnych epok i od różnych artystów epikur.