Czy przydatne?

Co to jest Epika

Co oznacza EPIKA: jeden z trzech rodzajów lit., obejmujący utwory prozatorskie i wierszowane, gdzie świat przedstawiony ma charakter fabularny ( fabuła); podmiot lit. występuje jako narrator, z którego opowieści wyłaniają się dzieje postaci, a narracja stanowi fundamentalną formę wypowiedzi. E. jest strukturą dwupłaszczyznową (przypadek narracyjna i opowiadana fabuła); każda z nich istnieje we własnym czasie narracji i fabuły ( czas w utworze lit.). Typowe przykłady e. to powieść (Lalka B. Prusa), opowiadanie (Echa leśne S. Żeromskiego), nowela (Latarnik H. Sienkiewicza)
Wyraz Efemeryczna Sztuka:
Co znaczy tendencja w sztuce współcz., zakładająca nietrwałość i krótki czas trwania zdarzenia. Pierwszym jej nurtem był happening. Pośrodku l. 60. i 70. rozwijała się wielokierunkowo ulegając wielu epika co znaczy.
Wyraz Ekspresjonizm W Literaturze:
Co znaczy światowej końca XIX i pocz. XX w., powst. w Niemczech pod wpływem filozofii H. Bergsona i F. Nietzschego, jako program sformułowany w 1910. Rzeczywistość wedle ekspresjonistów ma wymiar dialektyczny epika krzyżówka.
Wyraz Estetyka:
Co znaczy pięknie zajmująca się badaniem wartości artystycznych, ich oceną, ustalająca kryteria wartościowania dzieł sztuki; 2) ogólna teoria sztuki badająca pod względem treściowym i formalnym dzieła epika co to jest.
Wyraz Epilog:
Co znaczy utworu dramatycznego albo epickiego, poświęcona dalszym losom bohaterów (na przykład Niemcy L. Kruczkowskiego); rodzaj przesłania do czytelników, informującego o zamyśle i przeżyciach autora przez epika słownik.
Wyraz Eurypides:
Co znaczy uczeń sofistów, którego sztuki stały się obiektem rozważań etycznych i socjalnych; artysta tragedii psychol.; jako pierwszy uczynił ludzki charakter tematem studiów. Unowocześnił dramat ograniczając epika czym jest.

Czym jest epika znaczenie w Słownik pisownia E .

  • Dodano:
  • Autor: