Czy przydatne?

Co to jest Epika

Co oznacza EPIKA: jeden z trzech rodzajów lit., obejmujący utwory prozatorskie i wierszowane, gdzie świat przedstawiony ma charakter fabularny ( fabuła); podmiot lit. występuje jako narrator, z którego opowieści wyłaniają się dzieje postaci, a narracja stanowi fundamentalną formę wypowiedzi. E. jest strukturą dwupłaszczyznową (przypadek narracyjna i opowiadana fabuła); każda z nich istnieje we własnym czasie narracji i fabuły ( czas w utworze lit.). Typowe przykłady e. to powieść (Lalka B. Prusa), opowiadanie (Echa leśne S. Żeromskiego), nowela (Latarnik H. Sienkiewicza)

Czym jest epika znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eksklamacja:
Co znaczy wykrzyknikowe, wtrącone w tok wypowiedzi, wyrażające emocjonalne zaangażowanie mówiącego. E. może mieć postać elipsy, apostrofy, pytania retorycznego, na przykład J. Słowackiego Beniowski: I pomyśl epika.
Wyraz Etiuda:
Co znaczy celu doskonalenie się w technice artystycznej. E. muzyczna - krótki utwór na instrument solo przydzielony dla celów szkolnych (e. szkolna) albo koncertowych (e. koncertowa). E. filmowa - potoczne epika.
Wyraz Empora:
Co znaczy trybuna umieszczona wewnątrz budowli, kościoła, pałacu, wydzielona dla ekipy osób (na przykład w ogromnej sali balowej dla muzyków, chóru; w kościołach na przykład dla chóru, zakonników epika.
Wyraz Emaus:
Co znaczy średniowiecznego dialogu, którego temat nawiązywał do bibl. rozmowy Chrystusa z wędrowcami zmierzającymi z Jerozolimy do Emaus. Odpowiednio z dominującym w tej epoce światopoglądem alegoryczna epika.
Wyraz Epeisodion:
Co znaczy antycznym część przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami chóru epika.