Czy przydatne?

Co to jest Epifora

Co oznacza EPIFORA: figura stylistyczna; bazuje na powtórzeniu tego samego słowa albo zwrotu na końcu występujących po sobie wersów, zdań albo strof w układzie paralelnym ( paralelizm), na przykład Hymn do Nirwany K. Przerwy Tetmajera: "Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie, Nirwano! / Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie, Nirwano!" Inne nazwy: epistrofa, conversio

Czym jest epifora znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Enklityka:
Co znaczy samodzielnego akcentu, przeważnie jednosylabowe formy zaimków, przyimków, partykuły i spójniki; łączy się w jedną całość akcentową ze słowem, po którym następuje tak zwany zastój akcentowy, na epifora.
Wyraz Eufemizm:
Co znaczy albo zwrot stosowany w celu złagodzenia, omówienia albo także zastąpienia obraźliwie czy dosadnie sformułowanej treści semantycznej sformułowaniem bardziej oględnym, łagodnym, dyplomatycznym, na epifora.
Wyraz Errata:
Co znaczy błędy drukarskie; lista poprawek, sprostowań, omyłek dołączony do książki w formie luźnej kartki epifora.
Wyraz Etos:
Co znaczy człowieka, charakter, zwyczaj, kryteria, ideały, zespół wartości; relacja do innych ludzi, styl życia. Ustala ogólną orientację danej kultury, przyjętą hierarchię wartości wynikającą z ludzkich epifora.
Wyraz Elegia:
Co znaczy wywodzący się z literaturze gr., wiersz pisany strofą dwuwersową, realizowany przy wtórze fletu; artystami byli Archiloch, Solon, Simonides z Keos (VII-VI w. przed naszą erą), w liryce rzym. Tibullus epifora.