Czy przydatne?

Co to jest Environment

Co oznacza ENVIRONMENT: w sztukach plastycznych termin określający technikę artystyczną aranżującą przestrzeń w taki sposób, iż widz wchodząc w nią jest poddawany ze wszystkich stron oddziaływaniu bodźców wizualnych i może intensywnie jej doświadczać. Początków e. można poszukiwać w doświadczeniach z przestrzenią surrealistów, dadaistów, strukturalistów. Pojawił się w latach 50. jako sukces zainteresowania materią i wizualizmem, wywodził się z tych samych źródeł, co pop-art. Jednym z pierwszych e. było działanie E. Kiennolza (Roxys, 1961) nawiązującego do panopticum i dioramy. W latach 60. rozwinął się w różnych kierunkach między innymi znosząc granicę pomiędzy sztuką a rzeczywistością (na przykład stacje benzynowe Segala, Rzeźnia Kaprowa) albo także na przykład jako wizualna aranżacja w przestrzeni; e. służyły także do budowania miejsc poetyckich, symbolicznych, znacznych, "sakralizowały" przestrzeń albo nadawały jej cech niby-codzienności.
W Polsce pierwsze e. realizowali W. Fangor i S. Zamecznik

Czym jest environment znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Ewangelia:
Co znaczy się z księgą Ewangelii. W NT termin ten stosowany zawsze na oznaczenie zwiastowania zbawienia dokonanego poprzez Boga, Jezusa Chrystusa. NT nawiązał do słów proroka Izajasza (Iz 40,9), który ogłaszał environment.
Wyraz Epeisodion:
Co znaczy antycznym część przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami chóru environment.
Wyraz Erazm Z Rotterdamu, Łac. Erasmus Desiderius, Właśc. Gerhard Gerhards:
Co znaczy filolog, filozof, teolog, znawca i popularyzator kultury antycznej, znakomity humanista renesansowy. Tworzył w jęz. z łaciny, wykładał filologię klasyczną na uniwersytecie w Leuven, w trakcie pobytu environment.
Wyraz Eisenstein Siergiej:
Co znaczy filmowy i teatralny, teoretyk i pedagog, klasyk światowego kina. Początkowo eksperymentator teatralny, autor awangardowych inscenizacji (Słuchaj Moskwo, 1923), od 1925 reżyser filmowy. Do environment.
Wyraz Empiryzm:
Co znaczy upowszechniony w XVIII w., wg którego zasadniczym środkiem poznania jest doświadczenie. Jego prekursorem był w XVII w. F. Bacon, który w procesie poznania odrzucał to wszystko, czego nie da się environment.