Czy przydatne?

Co to jest Encyklopedia

Co oznacza ENCYKLOPEDIA: wydawnictwo informacyjne, dzieło przygotowane poprzez ludzi różnych specjalności, zawierające krótkie wiadomości albo dłuższe artykuły, a nawet rozprawy z określonej dziedziny wiedzy albo działalności praktycznej. Z racji na zakres treści dzielimy e. na powszechne (ogólne), specjalne, słownikowe. E. dzielą również się na ogromne, średnie i podręczne. Najsłynniejsze e. to Disciplinarum Libri, Ogromna encyklopedia francuska D. Diderota i J. dAlemberta, Woltera, Ch.L. Montesquieu, J.J. Rousseau; Encyclopedia Britannica, Larousse. W Polsce pierwszą e. były Nowe Ateny B. Chmielowskiego (1745-46), po niej między innymi Ilustrowana encyklopedia powszechna (1924-27); po wojnie następne wyd. PWN, Encyklopedia wiedzy o j. polskim wyd. poprzez Ossolineum

Czym jest encyklopedia znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Emerson Ralph Waldo:
Co znaczy amer. Artysta życia duchowego w Nowej Anglii, lider ruchu transcendentalnego głoszącego intuicyjno-mistyczny sposób docierania do prawdy, przekraczającej dziedzinę doświadczenia zmysłowego. E encyklopedia.
Wyraz Elipsa:
Co znaczy składniowa niepełna gramatycznie, lecz zamknięta znaczeniowo, regularnie przybierając formę równoważnika zdania sprzyja zwięzłości i skrótowości myśli; wypowiedź, gdzie w celach ekspresywnych encyklopedia.
Wyraz Epigraf:
Co znaczy średniowieczu napis umieszczany na grobowcu, pomniku, budowli. W późniejszych czasach krótki wiersz, fragment utworu lit., myśl umieszczana poprzez autora najpierw dzieła, na przykład Romantyczność A encyklopedia.
Wyraz Erotyzm:
Co znaczy może występować jako temat albo motyw na przykład w poezji, w filmie, w sztuce, podobnie jak w życiu będąc jednym z przejawów człowieczeństwa. W lit. występuje od najdawniejszych czasów, na przykład encyklopedia.
Wyraz Erystyka:
Co znaczy znana już w starożytnej Grecji, na przykład dzięki dialogom Platona, w XIX w. filozofii A. Schopenhauera, w XX w. T. Kotarbińskiego O sposobach prowadzenia sporów); e. to sztuka przekonywania encyklopedia.