Czy przydatne?

Co to jest Emblemat

Co oznacza EMBLEMAT: połączenie słowa i obrazu; gatunek rozwijający się w XVI-XVII w., kiedy to jako osobna tematyka sztuki uformowała się emblematyka; potem etapowo zanikający. Na formę e. składały się: 1) inskrypcja, napis, krótka sentencja, rodzaj motta, 2) alegoria i personifikacja, alegoryczny obrazek ( rycina, ikon) przedstawiający uosobione części ciała, zwierzęta, rośliny, elementy o wymowie symbolicznej albo alegorycznej, 3) epigramat komentujący całość. Za jednego z pierwszych artystów tego gatunku uznawany jest wł. pisarz A. Alciati, autor Emblematum liber (1531). W pol. lit. baroku znaczne miejsce ma zestaw wierszy rel. Z. Morsztyna Emblemata (1675-80)

Czym jest emblemat znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Estreicherowie:
Co znaczy krakowskich uczonych przybyły do Polski w 2. poł. XVIII w. Dominik Franciszek (1750-1809) - rysownik, wykładał rysunek w szkole Nowodworskiego; Alojzy Rafał (1786-1852) - botanik, dyr. ogrodu emblemat.
Wyraz Epistolografia:
Co znaczy obejmujący utwory napisane w formie listów; również normatywne podręczniki pisania listów zawierające wzory komponowania, stylizowania tej formy wypowiedzi w zależności od typu adresata, na przykład emblemat.
Wyraz Epopeja Narodowa:
Co znaczy klasyczny epos, utwór zwykle wierszowany o sporych rozmiarach, z wszechwiedzącym narratorem, pisany stylem wysokim; od wieków określano e.n. najdostojniejszym gatunkiem lit. potwierdzającym narodową emblemat.
Wyraz Epitalamium:
Co znaczy weselna realizowana na cześć nowożeńców; potem wszelakie utwory panegiryczne ( panegiryk) tworzone z okoliczności ślubu. Gatunek ten uprawiali w antyku między innymi Safona, Teokryt, Owidiusz. W lit emblemat.
Wyraz Eudajmonizm:
Co znaczy etyczny głoszący, iż osiągnięcie szczęścia jest najwyższym dobrem i ostatecznym celem człowieka. Zwolennicy e. inaczej rozumieli jednak szczęście, dla epikurejczyków ( epikureizm) były to doznania emblemat.