Czy przydatne?

Co to jest Emblemat

Co oznacza EMBLEMAT: połączenie słowa i obrazu; gatunek rozwijający się w XVI-XVII w., kiedy to jako osobna tematyka sztuki uformowała się emblematyka; potem etapowo zanikający. Na formę e. składały się: 1) inskrypcja, napis, krótka sentencja, rodzaj motta, 2) alegoria i personifikacja, alegoryczny obrazek ( rycina, ikon) przedstawiający uosobione części ciała, zwierzęta, rośliny, elementy o wymowie symbolicznej albo alegorycznej, 3) epigramat komentujący całość. Za jednego z pierwszych artystów tego gatunku uznawany jest wł. pisarz A. Alciati, autor Emblematum liber (1531). W pol. lit. baroku znaczne miejsce ma zestaw wierszy rel. Z. Morsztyna Emblemata (1675-80)

Czym jest emblemat znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Efemeryczna Sztuka:
Co znaczy tendencja w sztuce współcz., zakładająca nietrwałość i krótki czas trwania zdarzenia. Pierwszym jej nurtem był happening. Pośrodku l. 60. i 70. rozwijała się wielokierunkowo ulegając wielu emblemat.
Wyraz Empiryzm:
Co znaczy upowszechniony w XVIII w., wg którego zasadniczym środkiem poznania jest doświadczenie. Jego prekursorem był w XVII w. F. Bacon, który w procesie poznania odrzucał to wszystko, czego nie da się emblemat.
Wyraz Erotyzm:
Co znaczy może występować jako temat albo motyw na przykład w poezji, w filmie, w sztuce, podobnie jak w życiu będąc jednym z przejawów człowieczeństwa. W lit. występuje od najdawniejszych czasów, na przykład emblemat.
Wyraz Eucken Rudolf:
Co znaczy uniwersytetów w Bazylei i Jenie, laureat lit. Nagrody Nobla (1908). Artysta koncepcji nazwanej etycznym aktywizmem, gdzie przeciwstawiał się zarówno pozytywizmowi, jak i teorii ewolucji w filozofii emblemat.
Wyraz Ekslibris:
Co znaczy z elementami grafiki i wkomponowanym nazwiskiem albo inicjałem właściciela; symbol własności książki umieszczony na wewnętrznej stronie okładek. Pierwszy znany e. w formie fajansowej tabliczki emblemat.