Czy przydatne?

Co to jest Elitis Odiseas, właśc. O. Alepudelis

Co oznacza ELITIS ODISEAS, WŁAŚC. O. ALEPUDELIS: pisarz gr., laureat Nagrody Nobla (1979). W młodości długo przebywał we Francji, gdzie zaprzyjaźnił się z ogromnymi malarzami i pisarzami (Picasso, Chagall, Eluard, Tzara). Przedstawiciel pokolenia buntu przeciw zafałszowanej wizji starożytności narzuconej poprzez włoski renesans. Pozostając pod wpływem surrealizmu francuskiego nawiązywał bezpośredni kontakt z przeszłością. Czerpał z klasyki, sięgał do źródeł przez liturgię, filozofię i wydarzenia z historii Grecji. Debiutował w 1935 r. drukując poezje w czasopiśmie "Nowiny Literackie". Greckie tradycje i przyroda wyzwoliły wyobraźnię twórczą E. Pierwszy tom literaturze Orientacje (1940) to połączenie źródeł nadrealistycznych i obcych przedmiotów nowatorskich z grecką tradycją i kulturą. Następny tom literaturze Pierwsze słońce (1943) w okolicy pięknych krajobrazów i uroków kwitnącej ziemi gr. prezentuje idee wolności, poczucie obowiązku, perypetie jednostki i zbiorowości. Tragiczne doświadczenia młodego żołnierza walczącego z bronią w ręku przeciw najeźdźcom faszystowskim wypowiedział w pięknym poemacie Pieśń bohaterska i smutna o poruczniku zabitym na froncie albańskim (1945). W tej poetyckiej impresji ukazał sedno walki i rozmiar poświęcenia dla ojczyzny. Godnym jest on (1958) - tom podzielony na trzy części: Genezis, Cierpienie i Gloria, opiewał kolejno narodziny świata i Grecji, walkę człowieka z przeciwnościami losu i jego poświęcenie szczytnym ideałom. Ostatnia część to pean na cześć zwycięstwa. Muzykę do tej literaturze napisał znakomity gr. kompozytor M. Theodorakis. E. jest autorem tomów literaturze: między innymi Niepodległe słońce (1971), Sprzeczność (1972), Maria Nefeli (1978), Epilogi (1979) i szkiców: Listy na stole (1974), Odsyłacz do Andreasa Embiricosa (1979). W uzasadnieniu Nagrody Nobla stwierdzono, iż literatura E. oparta na greckiej tradycji ze zmysłową siłą i intelektualną jasnością przedstawia walkę współczesnego człowieka o wolność i prawo do twórczego działania

Czym jest Elitis Odiseas, właśc. O znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eurypides:
Co znaczy uczeń sofistów, którego sztuki stały się obiektem rozważań etycznych i socjalnych; artysta tragedii psychol.; jako pierwszy uczynił ludzki charakter tematem studiów. Unowocześnił dramat ograniczając elitis odiseas, właśc. o. alepudelis.
Wyraz Empire:
Co znaczy późnego klasycyzmu, rozwijająca się w momencie panowania Napoleona I (1804-15) zw. stylem cesarstwa. E. trwał do lat 30. XIX w., wywarł mocny wpływ na sztukę w całej Europie, szczególnie na elitis odiseas, właśc. o. alepudelis.
Wyraz Elipsa:
Co znaczy składniowa niepełna gramatycznie, lecz zamknięta znaczeniowo, regularnie przybierając formę równoważnika zdania sprzyja zwięzłości i skrótowości myśli; wypowiedź, gdzie w celach ekspresywnych elitis odiseas, właśc. o. alepudelis.
Wyraz Ekranizacja:
Co znaczy przeniesienie na ekran filmowy (albo telewizyjny) utworu lit., odmiana wiernej adaptacji elitis odiseas, właśc. o. alepudelis.
Wyraz Eden:
Co znaczy miejsce pobytu człowieka ( Adama i Ewy), gdzie rosło drzewo żywota i informacje dobrego i złego (Gen 2,8-14). Wg teol. E. był miejscem, gdzie dusze sprawiedliwych oczekiwały Sądu Ostatecznego; wg elitis odiseas, właśc. o. alepudelis.