Czy przydatne?

Co to jest Stearns Thomas Eliot

Co oznacza ELIOT THOMAS STEARNS: amer.- z angielskiego: pisarz, autor dramatów, eseista i krytyk lit., jeden z głównych nowatorów literaturze XX w., laureat Nagrody Nobla (1948). Stworzył poezję intelektualną, poświęconą raczej złożonym problemom filoz.-moralnym, aluzyjną, zobiektyzowaną. W wyrażaniu myśli posługiwał się regularnie ironią i groteską. We inicjalnych utworach, na przykład Gerontation (1919), Ziemia jałowa (1922), Wydrążeni ludzie (1925), namalował ponury obraz powojennej cywilizacji. W późniejszej twórczości pesymizm ustępuje miejsca chrześcijańskiej afirmacji bytu ludzkiej istoty, co znajdujemy w utworach Podróż trzech króli (1927), Środa popielcowa (1930), Cztery kwartety (1943). Własną twórczością dramatopisarską stał się odnowicielem dramatu poetyckiego. Dzieła E. w tej dziedzinie to zarówno nawiązujący do średniowiecznych form misteryjnych Mord w katedrze (1935), jak i sztuki współczesne, wzorowane na tragedii gr., Zjazd dla rodziny (1939), Cocktail Party (1950), Mąż stanu (1958), Lord Chaverton (1959). Własne poglądy na tradycję zawarł w esejach Tradycja i talent indywidualny i Kto tj. klasyk, to są pozycje podstawowe w kształtowaniu podstaw współczesnego neoklasycyzmu

Czym jest Eliot Thomas Stearns znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eufonia:
Co znaczy zajmujący się teoretyczną wiedzą o harmonijnym doborze dźwięków mowy, na przykład harmonijny dobór dźwięków w wierszu K. Przerwy Tetmajera Na Anioł Pański, K. Wierzyńskiego Kurhany, daje sukces eliot thomas stearns.
Wyraz Etyka:
Co znaczy moralności, zestaw zasad i norm ocen moralnych charakteryzujących daną społeczność albo określony mechanizm etyczny (na przykład e. katolicka), ustala obowiązujące w danej epoce, w danym środowisku eliot thomas stearns.
Wyraz Epeisodion:
Co znaczy antycznym część przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami chóru eliot thomas stearns.
Wyraz Empireum:
Co znaczy najwyższa sfera nieba w starożytnej i średniowiecznej kosmologii; sfera ognia i światła, miejsce uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei. W lit. e. pojawiło się w Boskiej Komedii A. Dantego eliot thomas stearns.
Wyraz Eucken Rudolf:
Co znaczy uniwersytetów w Bazylei i Jenie, laureat lit. Nagrody Nobla (1908). Artysta koncepcji nazwanej etycznym aktywizmem, gdzie przeciwstawiał się zarówno pozytywizmowi, jak i teorii ewolucji w filozofii eliot thomas stearns.