Czy przydatne?

Co to jest Eldorado

Co oznacza ELDORADO: fantastyczna kraina zasobna w pokłady złota, poszukiwana poprzez liczne wyprawy z Europy organizowane do Ameryki Płd. Najprawdopodobniej start opowieściom dał obyczaj indiańskiego plemienia Czibczów, którego król najpierw rządów składał bogom ofiary obsypany złotym proszkiem. E., podobnie jak mit arkadyjski, stanowi archetyp i znaczy miejsce dobrobytu, rodzaj ziemi obiecanej. Tej krainy poszukiwał tytułowy bohater powiastki filoz. Woltera Kandyd

Czym jest Eldorado znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Ezopowy Język:
Co znaczy formułowaniu wypowiedzi w taki sposób, by jej treści zostały czytelnikowi zasugerowane w sposób utajony, pośredni, co można interpretować wieloznacznie; również na uzupełnianiu znaczeń, deszyfrowaniu eldorado.
Wyraz Etos:
Co znaczy człowieka, charakter, zwyczaj, kryteria, ideały, zespół wartości; relacja do innych ludzi, styl życia. Ustala ogólną orientację danej kultury, przyjętą hierarchię wartości wynikającą z ludzkich eldorado.
Wyraz Esej:
Co znaczy filoz., przeważnie pisany prozą, poświęcony dowolnemu problemowi, zjawisku albo postaci; e. łączy przedmioty różnych gat. lit., eksponuje osobisty, emocjonalny relacja do tematu, polega na erudycji eldorado.
Wyraz Efemeryczna Sztuka:
Co znaczy tendencja w sztuce współcz., zakładająca nietrwałość i krótki czas trwania zdarzenia. Pierwszym jej nurtem był happening. Pośrodku l. 60. i 70. rozwijała się wielokierunkowo ulegając wielu eldorado.
Wyraz Etyka:
Co znaczy moralności, zestaw zasad i norm ocen moralnych charakteryzujących daną społeczność albo określony mechanizm etyczny (na przykład e. katolicka), ustala obowiązujące w danej epoce, w danym środowisku eldorado.