Czy przydatne?

Co to jest Ekumenizm

Co oznacza EKUMENIZM: ruch zjednoczeniowy w chrześcijaństwie, którego celem jest propagowanie porozumienia i współpracy pomiędzy Kościołami, dążącymi do przywrócenia ich pierwotnej jedności. Początkiem zorganizowanych działań e. była Międzynarodowa Narada Misyjna w Edynburgu (1910) zwołana z inicjatywy protestantów, która określiła trzy nurty funkcjonowania: misyjny, doktrynalny i praktyczny. Następnym rozwiązaniem przyjętym w tym ruchu było opracowanie statusu i powołanie organizacji skupiającej blisko 300 Kościołów, nazwanej na Konferencji w Amsterdamie (1948) Światową Poradą Kościołów. Początkowo niechętne stanowisko Kościoła katolickiego wobec e. uległo zasadniczemu przewartościowaniu od czasów pontyfikatu Jana XXIII i Soboru Watykańskiego II (1964), ogromnym orędownikiem tej idei jest także papież Jan Paweł II. Od 1946 r. działa Polska Porada Ekumeniczna zrzeszająca aktualnie 7 Kościołów

Czym jest ekumenizm znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Ecce Homo!:
Co znaczy przedstawiający ubiczowanego Chrystusa, którego żołnierze ubrali w purpurowy płaszcz i koronę cierniową, by szydzić z Niego przed zgromadzonym tłumem Żydów. Słowa Piłata z Pontu o Chrystusie - Oto ekumenizm.
Wyraz Epoka Historyczno-Literacka:
Co znaczy literatury odpowiednio z chronologią zjawisk hist.-lit., na przykład antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, międzywojnie, wojna i okupacja ekumenizm.
Wyraz Enklityka:
Co znaczy samodzielnego akcentu, przeważnie jednosylabowe formy zaimków, przyimków, partykuły i spójniki; łączy się w jedną całość akcentową ze słowem, po którym następuje tak zwany zastój akcentowy, na ekumenizm.
Wyraz Eksperymentalny Film:
Co znaczy okolicy głównego nurtu kina poszukiwania twórców zainteresowanych nowymi sposobami, którzy dostrzegli w kamerze filmowej narzędzie dostarczające innych możliwości wyrazu. Eksperymenty prowadzi między ekumenizm.
Wyraz Epicedium:
Co znaczy albo pieśń wyrażające smutek po zgonu bliskiego; w lit. antycznej miał zachowany model kompozycyjny: pochwała zmarłego we wstępie (laudatio), opłakiwanie (comploratio) i pocieszenie (consolatio). 2 ekumenizm.