Czy przydatne?

Co to jest Ekspresjonizm

Co oznacza EKSPRESJONIZM: 1) kierunek artystyczny z początku XX w. będący reakcją wobec naturalizmu impresjonistów, wyrażający potrzebę ujawniania uczuć; nawiązywał do nowoczesnego romantyzmu. Jest postawą wyrażającą aprobatę dla przejawów intuicji, indywidualnego przeżycia, ujawniania emocji. Prekursorem kierunku był V. van Gogh, przedstawicielami między innymi E. Munch, O. Kokoschka, J. Ensor, Ch. Soutine. Termin użyty po raz pierwszy w 1911 poprzez wydawcę tygodnika "Der Sturm" H. Waldena odnosząc się do wszystkich kierunków ówczesnej awangardy (kubizm, futuryzm, abstrakcjonizm); 2) sztuka o wzmożonej ekspresji, poruszająca, niepokojąca, wyrażająca wewnętrzny dynamizm dzieła albo demonstrująca stany uczuciowe artysty (na przykład Szał uniesień W. Podkowińskiego, Melancholia J. Malczewskiego, Opętanie W. Weissa, Krzyk E. Muncha). 3) e. w formie dzieła - wyrazistość, siła oddziaływania na przykład przez koloryt, mocne kontrasty, deformację, wykorzystanie dynamicznej kompozycji albo faktury. Po II wojnie światowej wybrane tendencje odrodziły się w ruchu określanym neoekspresjonizmem

Czym jest ekspresjonizm znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Errata:
Co znaczy błędy drukarskie; lista poprawek, sprostowań, omyłek dołączony do książki w formie luźnej kartki ekspresjonizm.
Wyraz Epikur:
Co znaczy materialista; w Atenach prowadził swoją szkołę, założoną w pobliżu gaju Akademosa. E. był wyznawcą atomistycznej teorii Demokryta, głoszącej, iż cały świat złożona jest z atomów; twierdził, iż ekspresjonizm.
Wyraz Epopeja Narodowa:
Co znaczy klasyczny epos, utwór zwykle wierszowany o sporych rozmiarach, z wszechwiedzącym narratorem, pisany stylem wysokim; od wieków określano e.n. najdostojniejszym gatunkiem lit. potwierdzającym narodową ekspresjonizm.
Wyraz Ekspresjonizm W Literaturze:
Co znaczy światowej końca XIX i pocz. XX w., powst. w Niemczech pod wpływem filozofii H. Bergsona i F. Nietzschego, jako program sformułowany w 1910. Rzeczywistość wedle ekspresjonistów ma wymiar dialektyczny ekspresjonizm.
Wyraz Epinikion:
Co znaczy cześć zwycięzcy, mający charakter pieśni wykonywanej w trakcie uczty albo w świątyni; w starożytności metodą tą posługiwali się Simonides z Keos i Pindar. W Polsce nawiązywali do niej między innymi J ekspresjonizm.