Czy przydatne?

Co to jest Filmowy Ekspresjonizm

Co oznacza EKSPRESJONIZM FILMOWY: kierunek w sztuce filmowej, zwł. w kinematografii niem. w latach 1919-24, wywodzący się z estetyki i filozofii ekspresjonizmu; charakteryzował się oryginalną poetyką, ekspresyjnie użytym światłem, asymetryczną, wywołującą uczucie niepokoju, monumentalną dekoracją powstałą w atelier, przerysowaną charakteryzacją i grą aktorów i użyciem tłumów statystów. Artysty: R. Wine Przychodnia doktora Caligari (1919), F.W. Murnau Nosferatu - symfonia grozy (1922), F. Lang Zmęczona zgon (1921), Metropolis (1926)

Czym jest ekspresjonizm filmowy znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eksklamacja:
Co znaczy wykrzyknikowe, wtrącone w tok wypowiedzi, wyrażające emocjonalne zaangażowanie mówiącego. E. może mieć postać elipsy, apostrofy, pytania retorycznego, na przykład J. Słowackiego Beniowski: I pomyśl ekspresjonizm filmowy.
Wyraz Ekranizacja:
Co znaczy przeniesienie na ekran filmowy (albo telewizyjny) utworu lit., odmiana wiernej adaptacji ekspresjonizm filmowy.
Wyraz Epika:
Co znaczy rodzajów lit., obejmujący utwory prozatorskie i wierszowane, gdzie świat przedstawiony ma charakter fabularny ( fabuła); podmiot lit. występuje jako narrator, z którego opowieści wyłaniają się dzieje ekspresjonizm filmowy.
Wyraz Erazm Z Rotterdamu, Łac. Erasmus Desiderius, Właśc. Gerhard Gerhards:
Co znaczy filolog, filozof, teolog, znawca i popularyzator kultury antycznej, znakomity humanista renesansowy. Tworzył w jęz. z łaciny, wykładał filologię klasyczną na uniwersytecie w Leuven, w trakcie pobytu ekspresjonizm filmowy.
Wyraz Epilog:
Co znaczy utworu dramatycznego albo epickiego, poświęcona dalszym losom bohaterów (na przykład Niemcy L. Kruczkowskiego); rodzaj przesłania do czytelników, informującego o zamyśle i przeżyciach autora przez ekspresjonizm filmowy.