Czy przydatne?

Co to jest Filmowy Ekspresjonizm

Co oznacza EKSPRESJONIZM FILMOWY: kierunek w sztuce filmowej, zwł. w kinematografii niem. w latach 1919-24, wywodzący się z estetyki i filozofii ekspresjonizmu; charakteryzował się oryginalną poetyką, ekspresyjnie użytym światłem, asymetryczną, wywołującą uczucie niepokoju, monumentalną dekoracją powstałą w atelier, przerysowaną charakteryzacją i grą aktorów i użyciem tłumów statystów. Artysty: R. Wine Przychodnia doktora Caligari (1919), F.W. Murnau Nosferatu - symfonia grozy (1922), F. Lang Zmęczona zgon (1921), Metropolis (1926)

Czym jest ekspresjonizm filmowy znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Egzotyzm W Literaturze:
Co znaczy w XIX w., samo zdarzenie obecne jest w lit. od dawna (prymitywizm, orientalizm, indianizm); ustalenie przedmiotów nadzwyczajnych z punktu widzenia europ. w dziedzinie zjawisk przyrody, kultury, stylu ekspresjonizm filmowy.
Wyraz Edytorstwo:
Co znaczy związanych z przygotowaniem do druku i wydaniem tekstu. Dbałość o właściwy poziom merytoryczny, artystyczny, graficzny, typograficzny wydawanego dzieła. Do zakresu czynności edytora należą prace ekspresjonizm filmowy.
Wyraz Eden:
Co znaczy miejsce pobytu człowieka ( Adama i Ewy), gdzie rosło drzewo żywota i informacje dobrego i złego (Gen 2,8-14). Wg teol. E. był miejscem, gdzie dusze sprawiedliwych oczekiwały Sądu Ostatecznego; wg ekspresjonizm filmowy.
Wyraz Eucken Rudolf:
Co znaczy uniwersytetów w Bazylei i Jenie, laureat lit. Nagrody Nobla (1908). Artysta koncepcji nazwanej etycznym aktywizmem, gdzie przeciwstawiał się zarówno pozytywizmowi, jak i teorii ewolucji w filozofii ekspresjonizm filmowy.
Wyraz Ekspresja:
Co znaczy wyrażenie przeżyć, uczuć; wyrazistość na przykład gestykulacji, ekspresywny - wyrazisty czyn; 2) w dziele sztuki - umiejętność sugestywnego wyrażania przeżyć, stanów emocjonalnych dzięki środków ekspresjonizm filmowy.