Czy przydatne?

Co to jest Film Eksperymentalny

Co oznacza EKSPERYMENTALNY FILM: istniejące w okolicy głównego nurtu kina poszukiwania twórców zainteresowanych nowymi sposobami, którzy dostrzegli w kamerze filmowej narzędzie dostarczające innych możliwości wyrazu. Eksperymenty prowadzi między innymi poeci i pisarze: T. Czyżewski, T. Peiper, A. Stern, J. Kurek tworząc filmy: na przykład Przekroje (1931), Beton (1933). Działalność filmowa Themersonów eksperymentujących możliwości obrazu (aleatoryzm, intermedialność, koncepcja filmu-partytury) stanowi najciekawszy wątek kina w przedwojennej Polsce (1930-38), na przykład Apteka, Oko i ucho. Inny nurt e.f. stanowią nowatorskie poszukiwania w filmie animowanym, na przykład w Polsce tak zwany kinofilmy A. Pawłowskiego, poszukiwania nowych możliwości w dziedzinie obrazu filmowego K. Urbańskiego i eksperymenty wielu twórców w dziedzinie filmu strukturalnego. W l. 70. zaistniały ciekawe związki pomiędzy plastyką a filmem tworząc nurt tak zwany kina intermedialnego

Czym jest eksperymentalny film znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Empire:
Co znaczy późnego klasycyzmu, rozwijająca się w momencie panowania Napoleona I (1804-15) zw. stylem cesarstwa. E. trwał do lat 30. XIX w., wywarł mocny wpływ na sztukę w całej Europie, szczególnie na eksperymentalny film.
Wyraz Eurypides:
Co znaczy uczeń sofistów, którego sztuki stały się obiektem rozważań etycznych i socjalnych; artysta tragedii psychol.; jako pierwszy uczynił ludzki charakter tematem studiów. Unowocześnił dramat ograniczając eksperymentalny film.
Wyraz Exemplum:
Co znaczy którego fabuła ma ilustrować umoralniającą argumentację; dostarcza należytych wzorów, budujących albo nagannych; żywotny w szczególności w średniowieczu w praktyce kaznodziejskiej, w lit eksperymentalny film.
Wyraz Elipsa:
Co znaczy składniowa niepełna gramatycznie, lecz zamknięta znaczeniowo, regularnie przybierając formę równoważnika zdania sprzyja zwięzłości i skrótowości myśli; wypowiedź, gdzie w celach ekspresywnych eksperymentalny film.
Wyraz Encyklopedia:
Co znaczy informacyjne, dzieło przygotowane poprzez ludzi różnych specjalności, zawierające krótkie wiadomości albo dłuższe artykuły, a nawet rozprawy z określonej dziedziny wiedzy albo działalności eksperymentalny film.