Czy przydatne?

Co to jest Ekslibris

Co oznacza EKSLIBRIS: artystyczna nalepka z elementami grafiki i wkomponowanym nazwiskiem albo inicjałem właściciela; symbol własności książki umieszczony na wewnętrznej stronie okładek. Pierwszy znany e. w formie fajansowej tabliczki pochodzi ze starożytnego Egiptu (około 1400 przed naszą erą). W średniowieczu występował w formie herbu malowanego na dolnym marginesie pierwszej strony księgi. Najstarszy e. nowożytny to bawarski drzeworyt H. Inglera z około 1470. W Polsce pierwszy znany e. z malowanym herbem na karcie brewiarza pochodzi z 1373, najwcześniejszy zaś drzeworytowy wydany został w oficynie wydawniczej H. Wietora (1513). Współcześnie e. występuje jako rodzaj grafiki (Międzynarodowe Biennale E. w Malborku)

Czym jest ekslibris znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epitet:
Co znaczy rzeczownika, przeważnie przymiotnik, na przykład ciemna noc (e. przymiotnikowy), imiesłów, na przykład wschodzące słońce (e. imiesłowowy) albo inny rzeczownik przyłączony poprzez apozycje, na ekslibris.
Wyraz Elogium:
Co znaczy Rzymie napis pochwalny ku czci osoby zmarłej, umieszczany na portrecie przodka, pomniku, nagrobku, również mowa pochwalna; w literaturze barokowej utwór poetycki zawierający wyszukane koncepty i ekslibris.
Wyraz Efemeryczna Sztuka:
Co znaczy tendencja w sztuce współcz., zakładająca nietrwałość i krótki czas trwania zdarzenia. Pierwszym jej nurtem był happening. Pośrodku l. 60. i 70. rozwijała się wielokierunkowo ulegając wielu ekslibris.
Wyraz Egzystencjalizm W Literaturze:
Co znaczy gł. z filozofią XIX i XX w.: S. Kierkegaarda, M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.P. Sartrea i L. Szestowa, stanowi w lit. podstawę refleksji nad pytaniem fundamentalnym - kim jest człowiek. E ekslibris.
Wyraz Eldorado:
Co znaczy zasobna w pokłady złota, poszukiwana poprzez liczne wyprawy z Europy organizowane do Ameryki Płd. Najprawdopodobniej start opowieściom dał obyczaj indiańskiego plemienia Czibczów, którego król ekslibris.