Czy przydatne?

Co to jest Eksklamacja

Co oznacza EKSKLAMACJA: zdanie wykrzyknikowe, wtrącone w tok wypowiedzi, wyrażające emocjonalne zaangażowanie mówiącego. E. może mieć postać elipsy, apostrofy, pytania retorycznego, na przykład
J. Słowackiego Beniowski: "I pomyśl, czy ja duszę mam powszednią? Ja - co przebiegłszy świat - kochałem jedną!"

Czym jest eksklamacja znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epeisodion:
Co znaczy antycznym część przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami chóru eksklamacja.
Wyraz Egzegeza:
Co znaczy określenie sensu tekstu; klasyczna sposób odczytywania tekstów przez krytykę tekstualną, lit., hist.; ma wykorzystanie w biblistyce przy powstawaniu interpretacji i komentarzy tekstów Biblii eksklamacja.
Wyraz Epikur:
Co znaczy materialista; w Atenach prowadził swoją szkołę, założoną w pobliżu gaju Akademosa. E. był wyznawcą atomistycznej teorii Demokryta, głoszącej, iż cały świat złożona jest z atomów; twierdził, iż eksklamacja.
Wyraz Ezop:
Co znaczy półlegendarny frygijski niewolnik, sługa Ksanthosa z Samos. Pierwszym wydawcą pisanych prozą bajek E. był Demetrios z Faleronu (V-IV w. przed naszą erą); na jęz. z łaciny przeł. je rzym. bajkopisarz eksklamacja.
Wyraz Epistolografia:
Co znaczy obejmujący utwory napisane w formie listów; również normatywne podręczniki pisania listów zawierające wzory komponowania, stylizowania tej formy wypowiedzi w zależności od typu adresata, na przykład eksklamacja.