Czy przydatne?

Co to jest Alexandre Gustave Eiffel

Co oznacza EIFFEL GUSTAVE ALEXANDRE: franc. inż., architekt, konstruktor i przedsiębiorca. Założył w l. 70. XIX w. przedsiębiorstwo realizujące najśmielsze konstrukcje żelazne i przedsięwzięcia techniczne przełomu wieków: śluza Kanału Panamskiego, wiadukty, dworce kolejowe. Słynna wieża postawiona w 1889 w Paryżu na wystawę światową - ówczesna najwyższa budowla świata - przyczyniła się do upamiętnienia jego nazwiska, aczkolwiek była efektem pracy zespołu inżynierów i konstruktorów. E. był także autorem Statuy Wolności, podarowanej poprzez Francuzów narodowi Stanów Zjednoczonych

Czym jest Eiffel Gustave Alexandre znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Ekspresjonizm W Literaturze:
Co znaczy światowej końca XIX i pocz. XX w., powst. w Niemczech pod wpływem filozofii H. Bergsona i F. Nietzschego, jako program sformułowany w 1910. Rzeczywistość wedle ekspresjonistów ma wymiar dialektyczny eiffel gustave alexandre.
Wyraz Eufonia:
Co znaczy zajmujący się teoretyczną wiedzą o harmonijnym doborze dźwięków mowy, na przykład harmonijny dobór dźwięków w wierszu K. Przerwy Tetmajera Na Anioł Pański, K. Wierzyńskiego Kurhany, daje sukces eiffel gustave alexandre.
Wyraz Ernst Max:
Co znaczy grafik, rzeźbiarz i pisarz, przedstawiciel i jeden z artystów surrealizmu. Z wykształcenia filozof i psycholog, od wczesnej młodości pasjonował się rysunkiem i malarstwem. Po I wojnie światowej zajął eiffel gustave alexandre.
Wyraz Epopeja Narodowa:
Co znaczy klasyczny epos, utwór zwykle wierszowany o sporych rozmiarach, z wszechwiedzącym narratorem, pisany stylem wysokim; od wieków określano e.n. najdostojniejszym gatunkiem lit. potwierdzającym narodową eiffel gustave alexandre.
Wyraz Elipsa:
Co znaczy składniowa niepełna gramatycznie, lecz zamknięta znaczeniowo, regularnie przybierając formę równoważnika zdania sprzyja zwięzłości i skrótowości myśli; wypowiedź, gdzie w celach ekspresywnych eiffel gustave alexandre.