Czy przydatne?

Co to jest Literaturze W Egzystencjalizm

Co oznacza EGZYSTENCJALIZM W LITERATURZE: u źródeł związany gł. z filozofią XIX i XX w.:
S. Kierkegaarda, M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.P. Sartrea i L. Szestowa, stanowi w lit. podstawę refleksji nad pytaniem fundamentalnym - kim jest człowiek. E. w powieściach, dramatach, esejach przejawia się przeważnie jako porte parole autora kierującego akcję i narrację, opisującego stosunki międzyosobowe, przekazującego ostateczne przesłanie etyczne. E. odegrał ważną rolę po II wojnie światowej, znajdując odbicie na przykład w powieści J.P. Sartrea Drogi wolności i A. Camusa Obcy, Upadek i Dżuma. W wyborze form lit. e. w okolicy realistycznego opowiadania upodobał sobie formy paraboliczne, na przykład Camusa esej Mit Syzyfa i dramat Kaligula, powieści F. Kafki Mechanizm, Zamek. W Polsce egzystencjalną refleksję Heideggera zaprezentował F. Sawicki (1936), kontynuowali ją między innymi H. Elzenberg, B. Miciński; w latach powojennych (1949-55) e. był formalnie zwalczany jako "filozofia rozpaczy", jaskrawo sprzeczna z marksistowsko-leninowską koncepcją człowieka i historii. Po "odwilży" w l. 1956-58 wyszły gł. dzieła franc. egzystencjalistów, ukazały się utwory pol. autorów nurtu e. Jego przedmioty są obecne w twórczości S.I. Witkiewicza, W. Gombrowicza w Trans-
-Atlantyku i w Dzienniku, w Jak być kochaną K. Brandysa, Bramach raju J. Andrzejewskiego, Opowiadaniach M. Hłaski i Dramatach T. Różewicza

Czym jest egzystencjalizm w literaturze znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Erotyzm:
Co znaczy może występować jako temat albo motyw na przykład w poezji, w filmie, w sztuce, podobnie jak w życiu będąc jednym z przejawów człowieczeństwa. W lit. występuje od najdawniejszych czasów, na przykład egzystencjalizm w literaturze.
Wyraz Elipsa:
Co znaczy składniowa niepełna gramatycznie, lecz zamknięta znaczeniowo, regularnie przybierając formę równoważnika zdania sprzyja zwięzłości i skrótowości myśli; wypowiedź, gdzie w celach ekspresywnych egzystencjalizm w literaturze.
Wyraz Elektra, Ifigenia I Orestes:
Co znaczy Klitajmestry. E. po zgonu ojca ukryła małego O. na dworze króla Strofiosa, a po latach, gdy powrócił, pomogła mu pomścić zgon ojca. I. miała być złożona na błagalnym ołtarzu poprzez ojca proszącego egzystencjalizm w literaturze.
Wyraz Ezopowy Język:
Co znaczy formułowaniu wypowiedzi w taki sposób, by jej treści zostały czytelnikowi zasugerowane w sposób utajony, pośredni, co można interpretować wieloznacznie; również na uzupełnianiu znaczeń, deszyfrowaniu egzystencjalizm w literaturze.
Wyraz Estreicherowie:
Co znaczy krakowskich uczonych przybyły do Polski w 2. poł. XVIII w. Dominik Franciszek (1750-1809) - rysownik, wykładał rysunek w szkole Nowodworskiego; Alojzy Rafał (1786-1852) - botanik, dyr. ogrodu egzystencjalizm w literaturze.