Czy przydatne?

Co to jest Egotyzm

Co oznacza EGOTYZM: psychol. skłonność jednostki do podporządkowania wszelkich zainteresowań własnej osobie, nadwrażliwość, subiektywizm, emocjonalizm w odczuwaniu świata, ludzi i siebie; postawa typowa w sentymentalizmie i romantyzmie, na przykład Cierpienia młodego Wertera J. W. Goethego, Kordian J. Słowackiego

Czym jest egotyzm znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epilog:
Co znaczy utworu dramatycznego albo epickiego, poświęcona dalszym losom bohaterów (na przykład Niemcy L. Kruczkowskiego); rodzaj przesłania do czytelników, informującego o zamyśle i przeżyciach autora przez egotyzm.
Wyraz Epopeja Narodowa:
Co znaczy klasyczny epos, utwór zwykle wierszowany o sporych rozmiarach, z wszechwiedzącym narratorem, pisany stylem wysokim; od wieków określano e.n. najdostojniejszym gatunkiem lit. potwierdzającym narodową egotyzm.
Wyraz Eyck Jan Van:
Co znaczy niderlandzki, największy artysta wczesnego odrodzenia płn. Europy; wybrane dzieła, na przykład miniatury w Godzinkach mediolańsko-turyńskich, poliptyk Ołtarz Baranka Mistycznego (w kościele w egotyzm.
Wyraz Encyklopedia:
Co znaczy informacyjne, dzieło przygotowane poprzez ludzi różnych specjalności, zawierające krótkie wiadomości albo dłuższe artykuły, a nawet rozprawy z określonej dziedziny wiedzy albo działalności egotyzm.
Wyraz Erystyka:
Co znaczy znana już w starożytnej Grecji, na przykład dzięki dialogom Platona, w XIX w. filozofii A. Schopenhauera, w XX w. T. Kotarbińskiego O sposobach prowadzenia sporów); e. to sztuka przekonywania egotyzm.