Czy przydatne?

Co to jest Edytorstwo

Co oznacza EDYTORSTWO: zespół czynności związanych z przygotowaniem do druku i wydaniem tekstu. Dbałość o właściwy poziom merytoryczny, artystyczny, graficzny, typograficzny wydawanego dzieła. Do zakresu czynności edytora należą prace organizacyjne, adiustacja, dbałość o graficzne opracowanie książki, współpraca z korektą i z drukarnią. E. naukowe bazuje na nauk. opracowaniu tekstu dzieła, opatrzenie go naukowymi notami i przypisami. W sytuacji autora nieżyjącego ustalanie i udostępnienie opracowanego tekstu; e. posługuje się także sposobami badawczymi, na przykład filologicznymi, tekstologicznymi

Czym jest edytorstwo znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eiffel Gustave Alexandre:
Co znaczy architekt, konstruktor i przedsiębiorca. Założył w l. 70. XIX w. przedsiębiorstwo realizujące najśmielsze konstrukcje żelazne i przedsięwzięcia techniczne przełomu wieków: śluza Kanału Panamskiego edytorstwo.
Wyraz Epitalamium:
Co znaczy weselna realizowana na cześć nowożeńców; potem wszelakie utwory panegiryczne ( panegiryk) tworzone z okoliczności ślubu. Gatunek ten uprawiali w antyku między innymi Safona, Teokryt, Owidiusz. W lit edytorstwo.
Wyraz Emerson Ralph Waldo:
Co znaczy amer. Artysta życia duchowego w Nowej Anglii, lider ruchu transcendentalnego głoszącego intuicyjno-mistyczny sposób docierania do prawdy, przekraczającej dziedzinę doświadczenia zmysłowego. E edytorstwo.
Wyraz Ezop:
Co znaczy półlegendarny frygijski niewolnik, sługa Ksanthosa z Samos. Pierwszym wydawcą pisanych prozą bajek E. był Demetrios z Faleronu (V-IV w. przed naszą erą); na jęz. z łaciny przeł. je rzym. bajkopisarz edytorstwo.
Wyraz Egzystencjalizm:
Co znaczy opisujący i analizujący ludzką egzystencję, rozumianą jako bytowanie każdego konkretnego człowieka. Myśl e. sięga Sokratesa, Platona, obecna jest w filoz.-teol. refleksji św. Augustyna i B. Pascala edytorstwo.