Czy przydatne?

Co to jest Sztuki Dzieło

Co oznacza DZIEŁO SZTUKI: 1) Teorie dzieła dopuszczają różne koncepcje, na przykład mimetyczną ( mimetyzm) jako sztukę odzwierciedlającą naturę ( realizm, naturalizm) albo deformującą naturę, dopuszczane już wg koncepcji starożytnych (na przykład Arystotelesa). Znane są również koncepcje wykorzystujące rzeczywiste możliwości człowieka, na przykład czyn ręki ( kaligrafia, action painting), albo możliwości technologiczne (sztuka kinetyczna, sztuka multimedialna) i koncepcje abstrakcyjne, nieodtwarzające ( abstrakcyjna sztuka). Koncepcje psychologiczne wskazują na fakt istnienia dzieła jako "przedłużenia myśli i przeżyć artysty". R. Ingarden i teorie fenomenologiczne określają dz.sz. jako element wytworzony dzięki intencji twórcy, przetwarzającego materię, która stanowi podstawę dzieła. Znaczenia te nie muszą być w pełni jasne i dopowiedziane, mogą zawierać miejsca potencjalnie niedookreślone albo treści symboliczne, znakowe, wielowątkowe, które nabierają sensów i są
odczytywane w procesie odbioru dzieła. 2) W ujęciu estetycznym element, fakt artystyczny zdolny spowodować przeżycie estetyczne (wzruszenie, zachwyt, zdziwienie). Estetyka wskazuje na różne aspekty istnienia dzieła: ontologiczny (istnienie), semiotyczny (znaczenie), aksjologiczny (wartości) i rozróżnia element dzieła sztuki od percepcji dzieła. Sposób kształtowania materii artystycznej określają wartości artystyczne, a w procesie odbioru powstają wartości estetyczne. W ujęciu estetyki element dzieła sztuki to na przykład element obrazu, element grafiki, element rzeźby, element fotografii, element literatury i tym podobne; fakt artystyczny (na przykład spektakl, widowisko) i fakt artystyczny wyodrębniony czasowo (na przykład muzyka) albo przestrzennie (na przykład environment) czy efemerycznie, a również byt niezależny w określonej formie i strukturze. Współcześnie następuje zacieranie granic gatunkowych i zróżnicowanie estetyki. 3) Praktyka i krytyka artystyczna ponadto odróżniają element gotowy, przedmiot (formę specjalnie opracowaną, regularnie o cechach hermetycznych), artefakt (sytuację ujawniającą specjalny sedno prezentacji), szeroko rozumiane przedstawienie, happening, performance

Czym jest dzieło sztuki znaczenie w Słownik pisownia D .