Czy przydatne?

Co to jest Otwarte Dzieło

Co oznacza DZIEŁO OTWARTE: 1) definicja odnoszące się do wielu dziedzin sztuki stosowane w lit., muzyce, plastyce jako przedmioty poetyki nieokreśloności, które można znaleźć już w starożytności (Platon). W średniowieczu rozwinęła się teoria alegoryzmu, wg której Pismo św. i poezję i sztuki piękne można było rozumieć na cztery metody - jako wykład dosłowny, alegoryczny, moralny, mistyczny - teorię tę rozwinęli między innymi św. Augustyn, św. Tomasz, św. Hieronim, a spopularyzował Dante w Boskiej Komedii. W renesansie zaistniała kategoria filoz. "stawania się", której przykłady znajdujemy w metaestetycznych treściach dzieł malarskich, na przykład Miłości ziemskiej i niebiańskiej Tycjana czy Melancholii Drera w słynnej kategorii "sfumato" Leonarda da Vinci i renesansowej kategorii "non finito" - dzieł z zamiaru nieukończonych; 2) w sztuce baroku dynamika dążąca do nieokreśloności formy; gra pełni - pustki, światła - cienia, elastyczność linii, zmiana punktu widzenia, barokowa iluzja; 3) współcz. świadoma koncepcja d.o. pojawiła się w symbolizmie w literaturze P. Verlainea, a jeszcze bardziej S. Mallarmgo. Współczesna regulacja i poetyka d.o. określają dzieło w ruchu (na przykład nieukończona Księga Mallarmgo). Do utworów ruchomych należą ruchome kompozycje abstrakcyjnego malarstwa B. Numari, powieść J. Cortazara Gra w klasy; dzieło do swobodnej interpretacji, otwierające różne możliwości, mające umiejętności formotwórcze (na przykład utwory muzyczne: Sekwencja Beria, Klavierstck XI Stockhausena, Mobilne i Scambi Pousseura). D.o. jest także każde dzieło rodzące umiejętność stosunku, z których odbiorca musi wybrać i odkryć w akcie percepcji ważne znaczenie. Odbiorca jest zmuszany do teoretycznej, intelektualnej współpracy z autorem. Taki system d.o. znajdujemy w wielu utworach współcz., między innymi w utworach F. Kafki, P. Valryego, w Ulissesie J. Joycea, Ferdydurke W. Gombrowicza; poetykę niejednoznaczności znajdujemy także w dramatach B. Brechta; d.o. jest także każde inne dzieło otwierające sposobność nieskończenie wielu interpretacji

Czym jest dzieło otwarte znaczenie w Słownik pisownia D .