Czy przydatne?

Co to jest Dygresja

Co oznacza DYGRESJA: odejście od głównego tematu narracji i rozwijanie w jej obrębie innych tematów luźno albo nawet nie związanych z utworem; chwyt styl. użytkowany w powieści sternowskiej i w romantycznym poemacie dygresyjnym, na przykład G.G. Byrona Wędrówki Childe Harolda, A. Puszkina Eugeniusz Oniegin; w Polsce: J. Słowackiego Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu (1836-39) i Beniowski. Poema I-V (1841), J. Tuwima Kwiaty polskie (1940)

Czym jest dygresja znaczenie w Słownik pisownia D .