Czy przydatne?

Co to jest Adolf Dygasiński

Co oznacza DYGASIŃSKI ADOLF: poeta, dziennikarz, pedagog, wydawca; jeden z przedstawicieli naturalizmu w lit. pol. Autor podręczników, tłumacz dzieł z zakresu pedagogiki; publikował artykuły, felietony, recenzje w "Przeglądzie Tygodniowym" i "Wędrowcu", red. "Przeglądu Pedagogicznego" (1882-85). Autor popularnych opowiadań Wilk, psy i ludzie (1883), Gorzałka (1891), Na pańskim dworze (1884), Głód i miłość (1885); powieści Na warszawskim bruku (1886), Nowe tajemnice Warszawy (tom 1-2, 1887), Właściciele (1888), Pan Jędrzej Piszczalski (1890), Zając (1900), Gody życia (1902)
Wyraz Dumas Alexandre Ojciec:
Co znaczy Pozostawił wielką spuściznę lit., która powstawała regularnie przy współpracy innych autorów, między innymi A. Maqueta, i obejmuje 257 tomów powieści, pamiętniki i 60 utworów dramatycznych. Początki dygasiński adolf co to jest.
Wyraz Dytyramb:
Co znaczy chóralnej, sławiącej Dionizosa, opiewającej jego cierpienia i radości; pieśń patetyczna śpiewana w trakcie świąt dionizyjskich. Rozrost d. przypada na VI-V w. przed naszą erą; pisali je między innymi dygasiński adolf definicja.
Wyraz Dripping:
Co znaczy związana z automatyzmem i przypadkowością, początkowo użytkowana poprzez surrealistów; M. Ernst malował dzięki skrzynek z dziurkami, poprzez które wyciekała farba, jego d. był grą przypadku ; d. J dygasiński adolf co znaczy.
Wyraz Donatello, Właśc. Donato Di Betto Bardi:
Co znaczy twórca o wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Stosował różne techniki rzeźbiarskie. Jego autorstwa są słynne monumentalne rzeźby proroków ozdabiające dzwonnicę przy katedrze we Florencji dygasiński adolf słownik.
Wyraz Diderot Denis:
Co znaczy franc., krytyk literatury i sztuki, jeden z czołowych przedstawicieli oświecenia. Współtwórca i organizator prac przy stworzeniu Ogromnej encyklopedii francuskiej, dzieła głoszącego racjonalizm dygasiński adolf znaczenie.

Czym jest Dygasiński Adolf znaczenie w Słownik pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: