Czy przydatne?

Co to jest Dumka

Co oznacza DUMKA: liryczna pieśń ludowa o charakterze elegijnym ( elegia) albo balladowym ( ballada), smętna, tęskna, nasycona motywami rodzimego krajobrazu, folkloru; gat. uprawiali poeci romantyczni tak zwany szkoły ukraińskiej, między innymi B. Zaleski, A. Malczewski, S. Goszczyński; nawiązywali do mitu Ukrainy, opisywali egzotykę pejzażu, kultury ludowej jej mieszkańców, kreowali Kozaka na bohatera wolnego, niezależnego, żyjącego w harmonii z dziką naturą stepu

Czym jest dumka znaczenie w Słownik pisownia D .