Czy przydatne?

Co to jest Polskie Drukarstwo

Co oznacza DRUKARSTWO POLSKIE: w Polsce pierwsze oficyny drukarskie powstawały w renesansowym Wrocławiu i Krakowie: K. Straubego (1473), K. Elyana (1475), Sz. Fiola (1491), K. Hochfedera, H. Wietora, J. Hallera (1503). Z warsztatu tego ostatniego wyszedł tak zwany Statut Łaskiego, gdzie znalazł się tekst Bogurodzicy (1506), był to pierwszy druk na ziemiach Rzeczypospolitej i drugi w historii drukarstwa. Oficyny pracowały na rzecz Akademii Krakowskiej i Kościoła; twórczość humanistów wspierały drukarnie F. Unglera, H. Wietora, M. Szarffenberga, Ł. Andrysowica. Jan Andrysowic, nobilitowany pod nazwiskiem Januszowski, był przyjacielem i wydawcą utworów Kochanowskiego. W l. 50. XVI w. działalność rozwinęły również drukarnie w Pińczowie, Nieświeżu, Wilnie, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu, Kaliszu, Zamościu i we Lwowie
Wyraz Dobrowolski Ryszard Stanisław:
Co znaczy współzałożyciel ekipy poetyckiej Kwadryga. Po wojnie wiceprezes Związku Literatów Polskich (1954-56). Debiutował tomem wierszy Pożegnanie Termopil (1929), autor wierszy i poematów, między innymi drukarstwo polskie co znaczy.
Wyraz Dejanira:
Co znaczy Kalidonu, żona Heraklesa, zazdrosna o uczucia męża do branki Iole podarowała mu szatę nasączoną krwią centaura Nessosa, która miała zagwarantować jego miłość. Zatruta krew stała się powodem zgonu drukarstwo polskie krzyżówka.
Wyraz Donatello, Właśc. Donato Di Betto Bardi:
Co znaczy twórca o wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Stosował różne techniki rzeźbiarskie. Jego autorstwa są słynne monumentalne rzeźby proroków ozdabiające dzwonnicę przy katedrze we Florencji drukarstwo polskie co to jest.
Wyraz Diachronia W Języku:
Co znaczy dwóch albo więcej stanów ewolucyjnych jęz.; hist. postęp jęz. ze wskazaniem na przekształcenia w jego strukturze - leksyce, składni, morfologii, fonologii; za twórcę badań diachronicznych nad drukarstwo polskie słownik.
Wyraz Dystych:
Co znaczy poetycka strofa dwuwersowa, lapidarnie wyrażająca myśl. Typowe dystychy: werset bibl., epigramat, sentencja, przysłowie, porzekadło, zaklęcia, przyśpiewki ludowe; na przykład Zakukała kukułeczka za drukarstwo polskie czym jest.

Czym jest drukarstwo polskie znaczenie w Słownik pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: