Czy przydatne?

Co to jest Polskie Drukarstwo

Co oznacza DRUKARSTWO POLSKIE: w Polsce pierwsze oficyny drukarskie powstawały w renesansowym Wrocławiu i Krakowie: K. Straubego (1473), K. Elyana (1475), Sz. Fiola (1491), K. Hochfedera, H. Wietora, J. Hallera (1503). Z warsztatu tego ostatniego wyszedł tak zwany Statut Łaskiego, gdzie znalazł się tekst Bogurodzicy (1506), był to pierwszy druk na ziemiach Rzeczypospolitej i drugi w historii drukarstwa. Oficyny pracowały na rzecz Akademii Krakowskiej i Kościoła; twórczość humanistów wspierały drukarnie F. Unglera, H. Wietora, M. Szarffenberga, Ł. Andrysowica. Jan Andrysowic, nobilitowany pod nazwiskiem Januszowski, był przyjacielem i wydawcą utworów Kochanowskiego. W l. 50. XVI w. działalność rozwinęły również drukarnie w Pińczowie, Nieświeżu, Wilnie, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu, Kaliszu, Zamościu i we Lwowie

Czym jest drukarstwo polskie znaczenie w Słownik pisownia D .