Czy przydatne?

Co to jest Theodore Dreiser

Co oznacza DREISER THEODORE: amer. poeta, pisarz i dziennikarz. Pracę lit. zaczął od dziennikarstwa. Debiutancka powieść Siostra Carrie (1900), podobnie jak znacząco późniejsza Jennie Gerhardt (1911) oparta na wątkach rodzinnych, bez purytańskiej otoczki podejmuje problematykę kobiecą. Ostrą krytykę amer. kapitalizmu zawarł D. w trylogii Finansista (1912), Tytan (1914), Stoik (1947). W najwyższym stopniu znana jego powieść Tragedia amerykańska (1925) stanowi studium mrocznej kariery ubogiego, młodego człowieka na tle panujących stosunków społ., obala także obiegowy mit o powszechnej dostępności sukcesu. Z nowelistyki D. przeważnie wymieniane są dwa zbiory: Dwunastu ludzi (1918) i Kajdany (1927). Inne istotne pozycje w dorobku tego autora to autobiografia Podręcznik o mnie (1922) i eseje społ.-polit. Tragiczna Ameryka (1931) i Warto ratować Amerykę (1941)

Czym jest Dreiser Theodore znaczenie w Słownik pisownia D .


Wyraz Dejanira
Co znaczy córka króla Kalidonu, żona Heraklesa, zazdrosna o uczucia męża do branki Iole podarowała mu szatę nasączoną krwią centaura Nessosa, która miała zagwarantować.
Wyraz Demostenes z Aten
Co znaczy znakomity mówca i polityk ateński, który pokonał wrodzoną wadę wymowy, ćwicząc samotnie na plaży z kamykami w ustach. Sławę zdobył wygłaszając mowy polit.
Wyraz Drużbacka Elżbieta
Co znaczy pisarka, tłumaczka, autorka liryków, satyr i sielanek, poematów epickich o wątkach romansowych, do których inspirację czerpała z lit. franc. Ceniona za.
Wyraz deizm
Co znaczy 1) pogląd filoz. zakładający istnienie Boga jako stwórcy świata, jednak bez ingerencji w dalsze jego losy; 2) nurt w filozofii przeciwstawny chrześcijańskiemu.
Wyraz dziejopisarstwo średniowieczne
Co znaczy nurt piśmiennictwa w jęz. z łaciny, rozwijający się na początku na dworze królewskim, potem pośród duchowieństwa i w kręgu zakonów żebrzących, a w dalszym.