Czy przydatne?

Co to jest Psychologiczny Obyczajowo Dramat

Co oznacza DRAMAT OBYCZAJOWO-PSYCHOLOGICZNY: gat. ukształtowany w XIX w. pod wpływem dramatu mieszczańskiego, dostępny w momencie dominacji realizmu i naturalizmu, rozwijał się równolegle z powieścią realistyczną. Utwory eksponowały w treści obyczajowość, psychologizm w kreśleniu postaci, w warstwie jęz. kolokwializmy codziennej rozmowy. D.o.p. wykorzystał możliwości ekspresji zarówno tragedii, jak i komedii, a znakomite dzieła tego gatunku reprezentują między innymi Nora H. Ibsena, Trzy siostry A. Czechowa, Dom kobiet Z. Nałkowskiej

Czym jest dramat obyczajowo znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Drama:
Co znaczy dostępny szczególnie w 1. Poł. XIX w., przeciwstawiający się w swojej tematyce i formie regułom dramatu klasycznego. D. wystawiana w Teatrze Narodowym poprzez W. Bogusławskiego nareszcie XVIII w dramat obyczajowo-psychologiczny.
Wyraz Diderot Denis:
Co znaczy franc., krytyk literatury i sztuki, jeden z czołowych przedstawicieli oświecenia. Współtwórca i organizator prac przy stworzeniu Ogromnej encyklopedii francuskiej, dzieła głoszącego racjonalizm dramat obyczajowo-psychologiczny.
Wyraz Dytyramb:
Co znaczy chóralnej, sławiącej Dionizosa, opiewającej jego cierpienia i radości; pieśń patetyczna śpiewana w trakcie świąt dionizyjskich. Rozrost d. przypada na VI-V w. przed naszą erą; pisali je między innymi dramat obyczajowo-psychologiczny.
Wyraz Dualizm:
Co znaczy istnienie w okolicy siebie dwóch odrębnych zjawisk, nurtów, pierwiastków; kierunek filoz. uznający za podstawę bytu dwie odrębne substancje: materię i ducha; rozróżniamy d. metafizyczny dramat obyczajowo-psychologiczny.
Wyraz Degler Janusz:
Co znaczy Uniwersytetu Wrocławskiego, znakomity teoretyk teatru i znawca twórczości S.I. Witkiewicza; autor wielu prac teoretycznych, pism krytycznych (Witkacy w teatrze międzywojennym); edytor i redaktor dramat obyczajowo-psychologiczny.