Czy przydatne?

Co to jest Niesceniczny Dramat

Co oznacza DRAMAT NIESCENICZNY: odmiana dramatu o swobodnej, luźnej kompozycji, z rozbudowanym tekstem pobocznym albo dygresjami; regularnie zawiera liczne przedmioty liryczne albo epickie. Przydzielony raczej do czytania niż do inscenizacji, również dramat uznany za trudny do wystawienia albo pozbawiony walorów scenicznych. Definicja w dużej mierze anachroniczne, bo dramaty uznane dawniej za niesceniczne, współcześnie są chętnie wykonywane na scenie (możliwości techniczne, zmiana optyki - wyjście realizacji teatralnych poza budynek) dzięki rezygnacji z przywiązania do tekstu dramat., odkryciu możliwości wynikających z samej dramatyczności (na przykład teatr absurdu, teatr ekspresji i tym podobne). Tradycje d.n. stanowią w starożytności dialogi Platona, Seneki, średniowieczny dialogowy na przykład moralitet, renesansowe traktaty filoz. i społ. W XIX w. termin d.n. obejmował nie formę dialogową, ale w pełni ukształtowany dramatycznie utwór pozostający poza zainteresowaniem teatru (na przykład trudności inscenizacji, odbioru, nadmiar wątków filoz., erudycyjnych, nie mieszczący się w zwyczajach teatru). Za d.n. zostały uznane dramaty Słowackiego i Norwida, Krasińskiego (Irydion, wybrane partie Nie-Boskiej komedii), Wyspiańskiego, także Żakieria P. Mrimego, Manfred Byrona. Dopiero na przełomie XIX i XX w. dzięki twórczości Wyspiańskiego d.n. romantyczny wszedł na sceny i zdobył aplauz

Czym jest dramat niesceniczny znaczenie w Słownik pisownia D .