Czy przydatne?

Co to jest Drama

Co oznacza DRAMA: 1) Rodzaj dramatu dostępny szczególnie w 1. Poł. XIX w., przeciwstawiający się w swojej tematyce i formie regułom dramatu klasycznego. D. wystawiana w Teatrze Narodowym poprzez W. Bogusławskiego nareszcie XVIII w. przyczyniła się do rozwoju innych form inscenizacyjnych i otworzyła drogę dramatowi romantycznemu. 2) Współcz. jest pojmowana także jako techniki teatralne używane do celów edukacyjnych, rozumiane jako "play" (granie przedstawienia, mechanizm tworzenia roli i wchodzenia w rolę, improwizacja). Na postęp d. w Anglii mieli wpływ między innymi
D. Heathcote i B. Way, a w Polsce do jej rozpowszechnienia przyczyniły się zwł. H. Machulska, L. Rybotycka, K. Pankowska. Znane są także odmiany d.: psychodrama, d. socjalna, lekcyjna, teatralna, plastyczna, gry dramowe

Czym jest drama znaczenie w Słownik pisownia D .