Czy przydatne?

Co to jest Witold Doroszewski

Co oznacza DOROSZEWSKI WITOLD: językoznawca, prof. UW (od 1929), zajmujący się słowotwórstwem, fonetyką, dialektologią, semantyką, leksykologią i problemami kultury jęz. Pod jego kierunkiem powstało monumentalne dzieło Leksykon j. polskiego, t. 1-11 (1958-1969) liczące około 125 tys. haseł, obejmujące słownictwo pol. od końca XVIII w. do współczesności. D. był także popularyzatorem kultury języka, autorem pogadanek radiowych drukowanych w "Poradniku Językowym" i zgromadzonych w pracy Rozmowy o języku (1948-54); założyciel Towarzystwa Kultury Języka (1966)

Czym jest Doroszewski Witold znaczenie w Słownik pisownia D .