Czy przydatne?

Co to jest Tenorio Juan Don

Co oznacza DON JUAN TENORIO: dostępny bohater hiszp. legend, romansów, teatru barokowego, żyjący ponoć w XIV w.; w lit. pojawia się u Tirso de Moliny w utworze Uwodziciel z Sewilli i Kamienny gość (1618),wykreowany opierając się na starohiszpańskiej legendy. Postać D.J.T. - libertyna lekceważącego moralność i sprawiedliwość, dumnego i odważnego uwodziciela kobiet, stała się wyrazem postawy życiowej nazwanej donżuanizmem. Postać i wątek pojawiają się między innymi w twórczości: Moliera, C. Goldoniego, A. Dumasa, G.G. Byrona, A. Puszkina, a w Polsce R. Berwińskiego (Don Juan poznański, 1844), T. Rittnera (Don Juan, 1913) i T. Łubieńskiego (zgon Komandora, 1983). D.J.T. jest również bohaterem opery W.A. Mozarta i poematu symfonicznego R. Straussa
Wyraz Dialekt:
Co znaczy ludności jakiegoś regionu, podrzędny w relacji do jęz. narod. Odznacza się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi, morfologicznymi i składniowymi. W ramach d. mogą występować gwary, na przykład don juan tenorio co to jest.
Wyraz Durrenmatt Friedrich:
Co znaczy teatru, powieściopisarz szwajc. piszący w jęz. niem. Autor dramatów, między innymi Romulus Ogromny (1949), Frank V. Opera banku prywatnego (1959), Fizycy (1961), Anabaptyści (1967), Acherloo (1983 don juan tenorio definicja.
Wyraz Dorman Jan:
Co znaczy nauczyciel, artysta Teatru Dzieci Zagłębia (1945, Sosnowiec). Prowadząc eksperymenty artystyczne i pedag. budował teatr form poetyckich, metafor, skojarzeń, który rozwijał twórcze postawy, rozbudzał don juan tenorio co znaczy.
Wyraz Demiurg:
Co znaczy platońskiej artysta, budowniczy świata, w Biblii profeta, prorok, w lit. romantycznej natchniony pisarz, wieszcz, geniusz (Konrad z Małej i Ogromnej Improwizacji - III cz. Dziadów wybraniec, zbawca don juan tenorio słownik.
Wyraz Dramat Niesceniczny:
Co znaczy swobodnej, luźnej kompozycji, z rozbudowanym tekstem pobocznym albo dygresjami; regularnie zawiera liczne przedmioty liryczne albo epickie. Przydzielony raczej do czytania niż do inscenizacji don juan tenorio znaczenie.

Czym jest Don Juan Tenorio znaczenie w Słownik pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: