Czy przydatne?

Co to jest Ksawery Franciszek Dmochowski

Co oznacza DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY: pisarz, tłumacz, dziennikarz, działacz polit., wydawca, sekretarz
H. Kołłątaja, jeden z filarów Kuźnicy Kołłątajowskiej, autor mów poselskich na Sejm Czteroletni, artykułów publicystycznych, jeden z zał. Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie. Debiutował satyrami Orzeł i paw i Paw w dobrach pana Podstolego (1786). Autor tłumaczeń, na przykład Raju utraconego J. Miltona (1803), Iliady Homera, szkolnego podręcznika etyki O cnotach towarzyskich... (1789), podręcznika Sztuka rymotwórcza (1788), gdzie podsumował myśl estetyczną klasycyzmu stanisławowskiego

Czym jest Dmochowski Franciszek Ksawery znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Dramat:
Co znaczy rodzajów lit. obejmujący utwory przydzielone do realizacji teatralnej z dominacją dialogu, który rozwija akcję i zarysowuje charaktery postaci. Świat przedstawiony d. koncentruje się wokół wyraźnie dmochowski franciszek ksawery.
Wyraz Diderot Denis:
Co znaczy franc., krytyk literatury i sztuki, jeden z czołowych przedstawicieli oświecenia. Współtwórca i organizator prac przy stworzeniu Ogromnej encyklopedii francuskiej, dzieła głoszącego racjonalizm dmochowski franciszek ksawery.
Wyraz Dygasiński Adolf:
Co znaczy pedagog, wydawca; jeden z przedstawicieli naturalizmu w lit. pol. Autor podręczników, tłumacz dzieł z zakresu pedagogiki; publikował artykuły, felietony, recenzje w Przeglądzie Tygodniowym i dmochowski franciszek ksawery.
Wyraz Dorman Jan:
Co znaczy nauczyciel, artysta Teatru Dzieci Zagłębia (1945, Sosnowiec). Prowadząc eksperymenty artystyczne i pedag. budował teatr form poetyckich, metafor, skojarzeń, który rozwijał twórcze postawy, rozbudzał dmochowski franciszek ksawery.
Wyraz Don Kichot:
Co znaczy hiszp. powieści, stworzona poprzez M. de Cer-vantesa Saavedrę w utworze Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (1605-15).Uznając siebie za wybrańca mogącego zbawić świat, D.K. wydaje wojnę dmochowski franciszek ksawery.