Czy przydatne?

Co to jest Jan Długosz

Co oznacza DŁUGOSZ JAN: historyk, najwybitniejszy dziejopis pol. średniowiecza; kanonik krakowski, sekretarz Z. Oleśnickiego (1431-55), skazany na banicję (1460) na skutek zatargu z królem Kazimierzem Jagiellończykiem. Ułaskawiony, uczestniczył w misjach dyplomatycznych do Włoch i pertraktacjach po zakończeniu wojny z Krzyżakami; wychowawca synów króla. Artysta historiografii pol. wzorowanej na rękopisach Liwiusza, wg tak zwany sposoby pragmatycznej, wiążącej fakty w całość przyczynowo-skutkową. Niedościgniony w gromadzeniu źródeł i intensywności pracy. Opisał pozyskane pod Grunwaldem chorągwie krzyżackie w dziele Banderia Prutenorum (1448). Znaczne opracowania hist.: herbarz, żywoty świętych pol., katalogi biskupów pol. w 6 diecezjach, opis diecezji krakowskiej. Kluczowe dzieło - Historiae Polonicae (1455-80), zw. także Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, jest to Roczniki Polskie - przedstawia dzieje Polski od czasów bajecznych do 1480; kronika oparta na bogatym materiale źródłowym, dokumentach pol. i obcych kronikarzy, zawiera barwne opisy postaci i faktów, stanowi pierwszą naukową próbę syntezy czasów średniowiecza w Polsce

Czym jest Długosz Jan znaczenie w Słownik pisownia D .