Czy przydatne?

Co to jest Dionizje

Co oznacza DIONIZJE: święto ku czci gr. boga winnej latorośli i wina Dionizosa, obchodzone w starożytnych Atenach wiosną tak zwany Ogromne D. i w Attyce na przełomie grudnia i stycznia tak zwany Małe D. Uroczystości powiązane były z chóralnym śpiewem dytyrambów na cześć boga, składaniem ofiary z kozła, odprawianiem nabożeństw i organizacją uczty. B. istotnym elementem kilkudniowych świąt były przedstawienia tragedii, komedii i dramatów satyrowych. Z tradycją D., organizowanych także w innych porach roku pod nazwą Oschoforie, Lenaje i Antesteria, wiąże się stworzenie dramatu antycznego i teatru gr

Czym jest Dionizje znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Derywacja:
Co znaczy nowych, pochodnych wyrazów ( derywatów) dzięki formantów słowotwórczych; rozróżnia się typy d.: afiksalna, bezafiksalna (z formantem zerowym), paradygmatyczna, mieszana, składniowa.; przeważnie dionizje.
Wyraz Dzieło Sztuki:
Co znaczy dopuszczają różne koncepcje, na przykład mimetyczną ( mimetyzm) jako sztukę odzwierciedlającą naturę ( realizm, naturalizm) albo deformującą naturę, dopuszczane już wg koncepcji starożytnych (na dionizje.
Wyraz Danaidy:
Co znaczy Argos Danaosa, które na rozkaz ojca w noc poślubną zabiły swych mężów, za co po zgonu w Tartarze musiały napełniać wodą dziurawą beczkę; robota D. albo beczka D. - znak ciężkiego i nadaremnego trudu dionizje.
Wyraz Dorman Jan:
Co znaczy nauczyciel, artysta Teatru Dzieci Zagłębia (1945, Sosnowiec). Prowadząc eksperymenty artystyczne i pedag. budował teatr form poetyckich, metafor, skojarzeń, który rozwijał twórcze postawy, rozbudzał dionizje.
Wyraz Derrida Jacques:
Co znaczy zaliczany do postmodernistów, prof. Collge de France, wykładowca uniwersytetów w Europie i w Stanach Zjednoczonych, artysta filoz. definicje dekonstrukcjonizmu. Wg D. zarówno filozofia, jak i dionizje.