Czy przydatne?

Co to jest Didaskalia

Co oznacza DIDASKALIA: tekst poboczny, poszerzający zwykle dialogi zgodne dramatu; zawiera istotne dla jego realizacji wskazówki dotyczące przebiegu akcji, wyglądu i zachowań postaci, scenografii, rekwizytów, efektów dźwiękowych. D. miały ważne znaczenie dla dramatu romantycznego i młodopol., współcześnie używane niekiedy w zupełnie nowy sposób, na przykład sukces komediowy uzyskał K. Dejmek włączając je we właściwy dialog spektaklu Historii o chwalebnym Zmartwychwstaniu
Wyraz Dunikowski Xawery:
Co znaczy wojną realizował największe własne rzeźby symboliczne - Tchnienie, Fatum, cykle Kobiet brzemiennych, portrety rzeźbiarskie, gdzie potrafił znakomicie ukazywać charakter i osobowość człowieka, na didaskalia co to jest.
Wyraz Dripping:
Co znaczy związana z automatyzmem i przypadkowością, początkowo użytkowana poprzez surrealistów; M. Ernst malował dzięki skrzynek z dziurkami, poprzez które wyciekała farba, jego d. był grą przypadku ; d. J didaskalia definicja.
Wyraz Dekadentyzm:
Co znaczy kultury i cywilizacji ukształtowana na przełomie XIX i XX w. pod wpływem przemian społ.-ekon., industrializacji i postępującej urbanizacji, które przyniosły moralno-egzystencjalne niepokoje; nurt w didaskalia co znaczy.
Wyraz Dramat Filmowy:
Co znaczy charakterze fabularnym (rzadziej dokumentalnym), gdzie akcja skupia się wokół głównego konfliktu, a jego struktura ma za zadanie poruszyć emocje widza. W zależności od problematyki występują różne didaskalia słownik.
Wyraz Dumka:
Co znaczy ludowa o charakterze elegijnym ( elegia) albo balladowym ( ballada), smętna, tęskna, nasycona motywami rodzimego krajobrazu, folkloru; gat. uprawiali poeci romantyczni tak zwany szkoły ukraińskiej didaskalia znaczenie.

Czym jest didaskalia znaczenie w Słownik pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: