Czy przydatne?

Co to jest Dialog

Co oznacza DIALOG: 1) Rozmowa przynajmniej dwóch osób, podstawowa forma wypowiedzi w dramacie wykorzystywana, podobnie jak i w epice, charakterystyce postaci, postępowi fabuły
i prezentacji okoliczności wydarzeń. W utworach epickich d. występować może w narracji jako mowa przytoczona ( mowa niezależna, zależna i z pozoru zależna), w liryce może maskować właściwy tok monologowy wypowiedzi, służyć dramatyzacji, na przykład Władca Olch J.W. Goethego. 2) Utwór lit. z pogranicza literatury i filozofii, którego artystą był Platon, autor 27 d. zawierających zarys sytuacji, charakterystykę mówców i specyficzny dyskurs opierający na dochodzeniu do sformułowania prawdy przez zadawanie pytań. Nazwisko gł. bohatera i sposób prowadzenia rozmowy przyczyniły się do ukształtowania definicje d. sokratycznego. W lit. nowożytnej d. stał się jedną z form eseju, na przykład w XIX w. Dialogi fikcyjne z angielskiego: poety i eseisty W.S. Landora. 3) W lit. staropolskiej gatunek lit. regularnie przydzielony na scenę, miał formę rozmowy, niekiedy pisany prozą, zróżnicowany tematycznie, w teatrze jezuickim normalnie dotyczył obecnych tematów

Czym jest dialog znaczenie w Słownik pisownia D .