Czy przydatne?

Co to jest Dialektyzm

Co oznacza DIALEKTYZM: słowo, zwrot, wyrażenie, forma gramat. pochodząca z określonego dialektu, użyta jako świadomy środek stylizacji gwarowej, dialektyzacji, pozwala na osadzenie świata przedstawionego w realiach życia bohaterów. Pośród d. odznacza się: leksykalne, fonetyczne, fleksyjne, semantyczne, słowotwórcze, frazeologiczne i składniowe

Czym jest dialektyzm znaczenie w Słownik pisownia D .