Czy przydatne?

Co to jest Dialekt

Co oznacza DIALEKT: język właściwy ludności jakiegoś regionu, podrzędny w relacji do jęz. narod. Odznacza się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi, morfologicznymi i składniowymi. W ramach d. mogą występować gwary, na przykład d. małopolski mieści w sobie między innymi gwarę podhalańską, żywiecką

Czym jest dialekt znaczenie w Słownik pisownia D .