Czy przydatne?

Co to jest Derywacja

Co oznacza DERYWACJA: sposób tworzenia nowych, pochodnych wyrazów ( derywatów) dzięki formantów słowotwórczych; rozróżnia się typy d.: afiksalna, bezafiksalna (z formantem zerowym), paradygmatyczna, mieszana, składniowa.; przeważnie spotykamy się z d. afiksalną - formantem jest afiks, który w zależności od położenia w wyrazie w relacji do rdzenia (morfem gł.) nazywany jest prefiksem, przedrostkiem, na przykład: pod-chodzić, to jest d. prefiksalna; d. sufiksalna, z przyrostkiem, na przykład: błękit-ny; d. prefiksalno-sufiksalna jednocześnie, na przykład: u-dom-owić; d. wsteczna, gdzie tworzą się wyrazy pochodne poprzez skrócenie podstawy słowotwórczej wyrazu, na przykład: róż od różowy, biel od bielić, ogór od ogórek

Czym jest derywacja znaczenie w Słownik pisownia D .