Czy przydatne?

Co to jest Aten Z Demostenes

Co oznacza DEMOSTENES Z ATEN: znakomity mówca i polityk ateński, który pokonał wrodzoną wadę wymowy, ćwicząc samotnie na plaży z kamykami w ustach. Sławę zdobył wygłaszając mowy polit., przekonywał w nich Greków o potrzebie przeciwstawienia się sile wojsk Filipa Macedońskiego, stąd nazwa wystąpień - Filipiki. D. umacniał w Ateńczykach ducha walki, a po klęsce pod Cheroneą (338 przed naszą erą) nadzieję odzyskania wolności, powtórne wezwanie zjednoczonych krajów gr. do obrony przyniosło jednak im klęskę (322 przed naszą erą). Po zgonu Aleksandra Wielkiego regent Macedonii zażądał wydania D., który schronił się w świątyni Posejdona na wyspie Kalauria, a w dalszym ciągu się otruł. Zachowało się 61 mów polit. i sądowych D., w tym między innymi Filipiki, Mowy Olintyjskie, O pokoju i O wieńcu

Czym jest Demostenes z Aten znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Deus Ex Machina:
Co znaczy wszelaki nagły zwrot akcji nie motywowany poprzez dotychczasowy przebieg zdarzeń; rozwiązanie akcji za sprawą nagłego pojawienia się bóstwa na scenie teatralnej dzięki specjalnego urządzenia demostenes z aten.
Wyraz Debussy Claude Achille:
Co znaczy na jego estetykę wpłynęły między innymi malarstwo impresjonistów, symbolizm, twórczość M. Musorgskiego, muzyka egzotyczna. D. był artystą i gł. przedstawicielem impresjonizmu muzycznego. Jego utwór demostenes z aten.
Wyraz Dreszczowiec:
Co znaczy częściej filmowy o sensacyjnym wątku, pełnej napięcia i grozy akcji, gdzie zazwyczaj dzieją się zdarzenia fantastyczne (na przykład powieść Ptaki D. du Maurier i na jej podstawie zrobiony poprzez A demostenes z aten.
Wyraz Donatello, Właśc. Donato Di Betto Bardi:
Co znaczy twórca o wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Stosował różne techniki rzeźbiarskie. Jego autorstwa są słynne monumentalne rzeźby proroków ozdabiające dzwonnicę przy katedrze we Florencji demostenes z aten.
Wyraz Dejmek Kazimierz:
Co znaczy dyrektor teatrów. Z jego nazwiskiem wiąże się w pierwszej kolejności specyficzny nurt współcz. realizacji scenicznych dramatów staropolskich: Żywot Józefa M. Reja (1958,1965), Historia o chwalebnym demostenes z aten.