Czy przydatne?

Co to jest Deleksykalizacja

Co oznacza DELEKSYKALIZACJA: chwyt stylistyczny, którego istotą jest odwołanie się do rzeczywistej albo tylko pozornej etymologii użytego wyrazu; użytkowany do uzyskania efektu humorystycznego (na przykład K. I. Gałczyńskiego Traktat o meblach)

Czym jest deleksykalizacja znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Dramat Poetycki:
Co znaczy dramatu, obejmująca utwory sceniczne nacechowane swobodą kompozycyjną, poetyckością języka, stylizacją, operujące zarówno symbolem i ogromną metaforą, jak i chwytami przypowieści. D.p. sięga do deleksykalizacja.
Wyraz Dziejopisarstwo Średniowieczne:
Co znaczy w jęz. z łaciny, rozwijający się na początku na dworze królewskim, potem pośród duchowieństwa i w kręgu zakonów żebrzących, a w dalszym ciągu w Akademii Krakowskiej. Przeważnie występujący w formie deleksykalizacja.
Wyraz Derywacja:
Co znaczy nowych, pochodnych wyrazów ( derywatów) dzięki formantów słowotwórczych; rozróżnia się typy d.: afiksalna, bezafiksalna (z formantem zerowym), paradygmatyczna, mieszana, składniowa.; przeważnie deleksykalizacja.
Wyraz Duda-Gracz Jerzy:
Co znaczy grafik. Początkowo tworzył satyryczne obrazy odnoszące się do rzeczywistości lat 60., subkultury i obyczajowości, później coraz pełniej rozwijał nurt malarstwa metaforyczno-symbolicznego ukazującego deleksykalizacja.
Wyraz Drużbacka Elżbieta:
Co znaczy autorka liryków, satyr i sielanek, poematów epickich o wątkach romansowych, do których inspirację czerpała z lit. franc. Ceniona za bogactwo i czystość jęz. Między innymi Fabuła o książęciu Adolfie deleksykalizacja.