Czy przydatne?

Co to jest Deklinacja

Co oznacza DEKLINACJA: odmiana poprzez przypadki; zestaw wszystkich form fleksyjnych. W jęz. pol. wyróżniamy d. zaimkową, obejmującą zaimki rzeczowe, osobowe (ja, ty, my, wy, on); liczebnikową, obejmującą liczebniki kluczowe (dwa, trzy, cztery); przymiotnikową, gdzie końcówki są wykładnikami kategorii przypadka, liczby i rodzaju (miły, miła, miłego; który, która, którzy); rzeczownikową, gdzie końcówki są wykładnikami przypadka i liczby (stół, stołu, stołów; tys., tysiąca, tysiące). D. w rozwoju jęz. uległa zmianom; nie naruszyły one w większym stopniu typu językowego - jęz. pol. pozostał fleksyjny. Do zmiany doszło w obrębie kategorii liczby, obejmowała ona w stpol. trzy człony: l. poj., l. mn., l. podwójną, zakres użycia każdej z nich rozciągał się na rzeczowniki, zaimki, przymiotniki, imiesłowy, czasowniki; w praktyce jednak prawie wszystkie wyrazy tworzyły formy wszystkich trzech liczb, na przykład gdy dany rzeczownik pojawiał się z liczebnikiem dwa: dwa panica, dwu panicu, dwoma panicoma - dwaj panicze, dwóch paniczów, dwoma paniczami i tak dalej Z zanikiem tej kategorii wyszły z użycia także odpowiednie formy niezależnie od na przykład ręce, ręku, rękoma, uszu, uszyma

Czym jest deklinacja znaczenie w Słownik pisownia D .